Градске институције, установе и предузећа

Home / Градска управа / Градске институције, установе и предузећа

Градске институције

Своје активности спроводи на територији 35 мјесних заједница, а основни задаци су му ревитализација руралних подручја и побољшање услова живота на селу, а све са циљем стварања повољног амбијента за повратак на ова подручја, ради експанзивнијег развоја пољопривредне производње и малих прерађивачких капацитета.

Активности Градске развојне агенције усмјерене су на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада предузетника. То подразумијева помоћ приликом израде пословног плана, пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника, као и израда маркетинг-плана, информисање о правном оквиру пословања и регистрације.

Јавне установе

Основана је одлуком Скупштине града Бања Лука 25. септембра 2003. године, са циљем да валоризује, чува и штити туристичке вриједности на подручју највећег града у Републици Српској, а званично је почела са радом 24. августа 2004. године.

Ово је установа од посебног друштвеног интереса у области културе. Основна дјелатност је мултимедијалног карактера и обухвата: концерте, изложбе, монодрамске представе, видео пројекције, трибине, предавања, књижевне манифестације, као и активности клубова и атељеа. Ентеријери Банског двора су веома репрезентативни...

Дом здравља Бања Лука је први ниво контакта грађана Бање Луке са системом здравствене заштите. Циљ ове установе је обезбиједити што бољу доступност примарне здравствене заштите, као интегралног дијела свеобухватног здравственог система...

У оквиру регистроване дјелатности, ова установа са јавним овлашћењима спроводи мјере из области социјалне заштите, и то: пружа савјетодавне услуге, социјалну помоћ и усмјерава дјецу и омладину, ради са усвојеницима, ради на спрјечавању злостављања дјеце и других лица и одлучује о праву на социјалну помоћ.

Центар за предшколско васпитање и образовање је установа чија је основна дјелатвност васпитање, образовање, њега и заштита здравља дјеце предшколског узраста, што Центар чини установом од посебног друштвеног интереса...

Спортски центар „Борик“ опремљен је за све врсте дворанских спортова, а нарочито је погодан за одигравање рукометних и кошаркашких, те утакмица малог фудбала, као и бокс-мечева и такмичења у другим борилачким вјештинама. Дворана је погодна и за културно-забавне приредбе, сајмове, велике скупове и сличне манифестације.

ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука се бави формалним и неформалним образовањем. Формални програми подразумијевају средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију. Неформални програми се односе на курсеве.

Јавна предузећа

Основано је 1966. године као вишеконфесионално и атеистичко, а регистровано је као "Градско гробље" јавно комунално акционарско друштво, од друштвеног интереса за град Бању Луку. Организовано је као предузеће које обавља погребну дјелатност и оспособљено је за извођење грађевинско-каменорезачких радова, од израде споменика и гробница до ентеријера у грађевинарству.

„ДЕП-ОТ" је основан као предузеће 2003. године, од стране Града Бања Лука и седам локалних заједница бањалучке регије (Градишка, Србац, Лакташи, Прњавор, Челинац, Котор Варош и Кнежево), са циљем санације постојеће депоније у Рамићима, у оквиру пројекта Свјетске банке под називом „Управљање чврстим отпадом".

ЈП „Аквана“

Први аква-парк у Бањој Луци почео је са радом 2007. године. Техничким пријемом, који је одобрен у марту 2007, завршена је прва фаза изградње аква-парка „Аквана", а 5. децембра 2009. свечано је отворен и Градски олимпијски базен, којим газдује ово јавно предузеће.

Топлификација градског подручја Бање Луке отпочела је непосредно послије катастрофалног земљотреса, односно 1970. године, када је - у саставу Дирекције за обнову Бање Луке - основана и ООУР „Топлана“.

Основна дјелатност “Водовода” је снабдијевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће и одвођење отпадних вода. Поред тога, дјелатност Друштва обухвата и контролу квалитета воде, одржавање, оправке и реконструкцију система водоснабдијевања...

Основна дјелатност “Чистоће“ Комунално-услужног акционарског друштва је сакупљање, одвоз и одлагање свих врста градског отпада, одржавање хигијене јавних површина и развој система управљања отпадом. Систем управљања отпадом омогућава ефикасно одвијање свих активности везаних за савремени третман отпада.

Завод за изградњу а.д. Бања Лука настао је 1979. године као Радна организација “Завод за изградњу” Бања Лука удруживањем Предузећа за изградњу Бање Луке, Стручне службе СИЗ-а становања Бања Лука и Дирекције за изградњу Регионалног медицинског центра Бања Лука. Од настанка до данас РО “Завод за изградњу” Бања Лука имао је неколико трансформацијских промјена, а од 2004. године послује под називом Завод за изградњу а.д. Бања Лука.