Градска развојна агенција  
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ  
1 Марио Милановић директор Докторске студије у току

Магистар економских наука

Дипл. економиста
Apslеy London Business School (u toku)

Економски факултет, Универзитета у Бања Луци, 2014.

Griffith University, Australia, 17.12.2007.
 
2 Биљана Поповић руководилац одсјека за опште правне и финансијске послове Дипл правник Правни факултет, Универзитета у Бања Луци, 06.07.1981.
3 Владимир Дамјановић координатор за маркетиншке и едукативне активности професор комуникологије Комуниколошки колеџ у бања Луци, 06.09.2004.  
4 Слађана Шешић стучни сарадник за административно техничке послове економски техничар Економска школа, Бања Лука, 28.08.2002.
5 Иван Бабић самостални стручни сарадник за сарадњу са инвеститорима дипл. Економиста Паневропски универзитет "Апеирон", Бања Лука, 17.06.2016.
6 Оливера Ковачевић Самостални стручни сарадник за развој капацитета и технологија дипл економиста Бања Лука Колеџ (БЛЦ), Бања Лука, 21.04.2011.
7 Весна Маринковић Војводић Самостални стручни сарадник за припрему и провођење стратегије развоја мр. првог степена друштвених политика за развој територија дипл.инж.пољопривреде ALMA MATER STUDIORUM-Универзитета у Болоњи, 01.09.2005. Пољопривредни факултет, Универзитета у Бања Луци, 21.10.2000.
8 Анеса Вујановић Самостални стручни сарадник за аналитику, истраживања и базе података дипл. Комуниколог за мултимедијални дизајн Висока школа "Комуниколошки колеџ", Бања Лука, 10.06.2008.
9 Брана Бабић Самостални стручни сарадник за развој микробизниса Дипл економиста (240 ЕЦТС)

Високошколска установа „Бања Лука Колеџ“, Бања Лука, 22.07.2014.

10 Ивана Тица Самостални стручни сарадник за финансијско кредитне послове дипл. економиста Економски факултет, Универзитета у бања Луци, 23.04.2009.
11 Владимир Амиџић Самостални стручни сарадник за едукације и тренинг предузетника дипл.комуниколог Висока школа "Комуниколошки колеџ", Бања Лука, 18.08.2008.
12 Наталија Бучић самостални стручни сарадник за маркетинг дипл.дизајнер Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 24.05.2010.
13 Кристина Стојановић самостални стручни сарадник за финансије, аналитику и благајничко пословање дипл.економиста (240), Бања Лука Колеџ (БЛЦ), Бања Лука, 27.09.2012.
14 Вања Тодоровић Самостални стручни сарадник за развој капацитета и технологија Магистар економије, дипл. економиста Интернационални универзитет, Брчко дистрикт, 22.10.2012. Економски факултет, Универзитета у Бања Луци, 29.12.2005.
15 Данка Дабић Самостални стручни сарадник за успостављање и развој предузетничког инкубатора дипл економиста (240) Бања Лука Колеџ (БЛЦ), Бања Лука, 04.11.2015.
16 Ана Беадер Самостални стручни сарадник за сарадњу са инвеститорима дипл.просторни планер Природно математички факултет, Универзитет у Бања Луци, 08.02.2011.
17 Љиљана Вукмир чистачица курир конобар Угоститељско- туристичка школа, Добој, 02.06.1987.
18 Славиша Лукић Самостални стручни сарадник за успостављање и развој пословних зона      мр економских наука, др економских наука Паневропски универзитет "Апеирон", Бања Лука, 31.05.2011. Паневропски универзитет "Апеирон", Бања Лука, 28.04.20016.
19 Александар Доњак самостални стручни сарадник за равој микро бизниса дипл. Економиста (240), Висок школа за примјењене и правне науке "Прометеј", 13.07.2015.
20 Слађана Кукић Самостални стручни сарадник за развој предузетничке инфраструктуре дипл економиста (240) Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 22.07.2015.
21 Небојша Плавшић Самостални стручни сарадник за правно-нормативну регулативу и помоћ предузетницима дипл правник Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 30.06.2017.
22 Момир Ширко Самостални стручни сарадник за развој дипл.економиста, менаџер јавне управе (180ЕТЦС) Паневропски универзитет "Апеирон" Бања Лука, 30.09.2006.