Такси-превоз

Home / Грађани / Саобраћај / Такси-превоз

Такси-превоз је јавни индивидуални ванлинијски превоз лица, који се обавља најчешће на градско-приградском, а понекад и на међуградском подручју, по унапријед утврђеној тарифи и релацији, коју одређује корисник такси услуге – путник. Такси превоз, по правилу, допуњава јавни градски и приградски превоз путника.

Такси-превоз је регулисан законским и подзаконским актима, и то: Законом о превозу у друмском саобраћају РС, Одлуком о такси-превозу на подручју града Бања Лука и Правилником о техничко-екполоатационим условима и начину обиљежавања возила којим се врши превоз.

Важно је нагласити да у нашем граду нема „дивљих“ такси превозника!

За вршење регистрованог такси превоза физичка лица морају имати рјешење о одобреној дјелатности такси превоза, а правна лица сагласност за такси возило. Након предаје захтјева и испуњавања прописаних услова, физичка/правна лица се стављају на јединствену ранг листу чекања. Листа је јавна и налази се на огласној табли испред Пријемне канцеларије и на званичној интернет страници Града.
Рјешење, односно сагласност се даје уколико постоји слободно мјесто с обзиром на утврђени максимални број такси возила у Граду Бања Лука, који износи 265, а који је 2005. године утврђен Закључком градоначелника. Од тог броја 231 возило је у посједу самосталних такси превозника, а 34 возила у посједу правних лица.

Свако такси возило мора да има и евиденциони број – наљепницу, истакнуту у горњем десном углу унутрашње стране предњег вјетробранског стакла, са роком важности од једне године и издаје се за текућу годину.

Цјеновник

Цјеновник услуга бањалучких такси-удружења и такси-предузећа

Погледај

Јединствена ранг-листа

Лица која се налазе на чекању за издавање одобрења за вршење такси-превоза (21.02.2024.)

Погледај

Патрол такси

1533

Бањалучки такси

1544

Бел такси

1550

Мобил такси

1566

Еуро такси

1555

Идеал такси

1545

Макси такси

1551

Радио Бел такси

1550

Биг такси

1511