Извјештаји и планови предузећа

Home / Привреда / Извјештаји и планови предузећа

План пословања у 2021. години

Погледај

Мишљење - План пословања у 2021. години

Погледај

Информација о пословању у 2020. години

Погледај

Мишљење - Информација о пословању у 2020. години

Погледај

Информација о пословању у 2022. години

Погледај

Мишљење - Информација о пословању у 2022. години

Погледај

План пословања за 2023. годину

Погледај

Мишљење - План пословања у 2023. години

Погледај

Извјештај о пословању у 2022. години

Погледај

Мишљење - Извјештај о пословању у 2022. години

Погледај

Извјештај о пословању у 2020. години

Погледај

План пословања у 2021. години

Погледај

Информација о пословању у 2019. години

Погледај

Извјештај о пословању у 2022. години

Погледај

Мишљење - Извјештај о пословању у 2022. години

Погледај

Извјештај о пословању у 2020. години

Погледај

Мишљење - Извјештај о пословању у 2020. години

Погледај

Извјештај о пословању у 2020. години

Погледај

Мишљење - Извјештај о пословању у 2019. години

Погледај

План пословања за 2023. годину

Погледај

Мишљење - План пословања у 2023. години

Погледај

Информација о пословању у 2020. години

Информација о пословања у 2021. години

Мишљење - Извјештај о пословању у 2019. години

Погледај

Мишљење - Извјештај о пословању у 2020. години

Погледај

Обједињени сажетак годишњих извјештаја о раду пружаоца комуналних услуга

Погледај