Извјештаји и планови предузећа

Home / Привреда / Извјештаји и планови предузећа

План пословања у 2021. години

Погледај

Мишљење уз Плана пословања за 2021. годину

Погледај

Информација о пословању у 2020. години

Погледај

Мишљење уз Информацију о пословању за 2020. годину

Погледај

Информација о пословању у 2020. години

Погледај

Извјештај о пословању у 2020. години

Погледај

План пословања за 2021. годину

Погледај

Информација о пословању у 2019. години

Погледај

Извјештај о пословању у 2020. години

Погледај

Извјештај о пословању у 2020. години

(мишљење Одјељења за привреду)

Погледај

Извјештај о пословању у 2020. години

Погледај

Извјештај о пословању

(мишљење Одјељења за привреду)

Погледај

Информација о пословању у 2020. години

Информација о плану пословања за 2021. годину

Извјештај о пословању у 2019. години

(мишљење Одјељења за привреду)

Погледај

Извјештај о пословању у 2020. години

(мишљење Одјељења за привреду)

Погледај

Обједињени сажетак годишњих извјештаја о раду пружаоца комуналних услуга

Погледај