Подстицаји

Home / Привреда / Подстицаји

Одлука о додјели субвенција пословним субјектима чији је рад отежан усљед провођења реконструкције Гајеве улице и дијела Јеврејске улице

 

Погледај

Одлука о додјели субвенција за покретање самосталних предузетничких дјелатности (самозапошљавање)

 

Погледај

Одлука о додјели субвенција за повећање продуктивности и подршка извозу

 

Погледај

Одлука о додјели субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности у 2023. години

 

Погледај

Одлука о додјели субвенција за развој туризма у 2023. години

Погледај

Одлука о додјели субвенција самосталним предузетницима који имају до пет запослених у 2023. години

Погледај

Одлука о додјели субвенција за повећање продуктивности и подршку извозу 2022.

 

Погледај

Одлука о додјели субвенција за покретање предузетничких дјелатности (самозапошљавање) 2022.

Погледај

Одлука о додјели субвенција за развој рецептивног туризма 2022.

Погледај

Одлука о додјели субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности 2022.

 

Погледај

Одлука о додјели субвенција угоститељима чији је рад био отежан усљед провођења реконструкције дијела Улице Бана Милосављевића 2022.

Погледај

Одлука о додјели подстицајних средстава за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу средњих стручних школа 2022.

Погледај

ОДЛУКА о додјели субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Измјена Одлуке

(од 09. марта 2022. године)

 

Погледај

Одлука

(од 21. фебруара 2022. године)

Погледај

Одлука

(од 04. јануара 2022. године)

Погледај

ОДЛУКА о додјели подстицајних средстава за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу средњих стручних школа

Одлука

(од 25. октобра 2021. године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину

Одлука

(од 21. децембра 2021. године)

Погледај

Измјена Одлуке

(од 03. новембра 2021. године)

Погледај

Одлука

(од 12. октобра 2021. године)

Погледај

Одлуке о додјели субвенција износа редовне камате пословним субјектима

Сагласност на Приједлог листе о додјели субвенција износа редовне камате пословним субјектима

(од 20. јула 2021.године)

Погледај

Одлуке о додјели субвенција субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 16. марта 2021.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 04. децембра 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 08. октобра 2020.године)

Погледај

Сагласност на Приједлог листе о додјели субвенције износа редовне камате пословним субјектима

(од 23. септембра 2020.године)

Погледај

Листа апликаната који нису испунили услове Јавног позива

(од 23. септембра 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 10. септембра 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 4. септембра 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 18. августа 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 31. јула 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 13. јула 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 27. маја 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 11. маја 2020.године)

Погледај

Резултати јавног позива за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања у 2019. години

Одлука о додјели подстицаја

Погледај

Листа кандидата који нису остварили право на подстицаје

Погледај

Субвенције пословним субјектима у Граду Бања Лука у 2022. години

Програм додјеле субвенција пословним субјектима у Граду Бања Лука за 2022. годину представља једну од мјера подршке  стварању позитивне пословне климе на територији града Бања Лука.

Програмом додјеле субвенција пословним субјектима у Граду Бања Лука за 2022. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 20/22) предвиђено је 5 врста субвенција и то:

  • Субвенција за покретање самосталних предузетничких дјелатности (самозапошљавање),
  • Субвенције за повећање продуктивности и подршку извозу,
  • Субвенције за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности,
  • Субвенције угоститељима чији рад ће бити отежан усљед провођења реконструкције дијела улице Бана Милосављевића,
  • Субвенције за развој рецептивног туризма.

Реализовано у 2022. години:

 

Р.бр.

Врста субвенције  

Број корисника

 

Одобрена средства

 

1. Субвенције за покретање самосталних предузетничких дјелатности (самозапошљавање) 107 880.200,00 КМ
2. Субвенције за повећање продуктивности и подршку извозу 24 500.155,00 КМ
3. Субвенције очување старих и умјетничких заната и домаће радиности 10 15.000,00 КМ
4. Субвенције угоститељима чији рад ће бити отежан усљед реконструкције дијела улице Бана Милосављевића 7 146.977,77 КМ
5. Субвенције за развој рецептивног туризма 3 до 60.000,00 КМ
                                                                    

                                                                    УКУПНО:

 

 

 

1.542.392,77 КМ

 

Субвенција средњим стручним школама са подручја Града Бања Лука за 2022. годину

Град Бања Лука реализује субвенцију средњим стручним школама у циљу оспособљавања ученика и стварања квалитетних услова за обављање ученичке праксе.

На јавни позив конкурисало је укупно осам средњих стручних школа за реализацију 9 пројеката. Услове за додјелу субвенција испунило је шест школа и то:

Ред. број Назив школе Пројекат Одобрена средства у КМ
1. JУ Грађевинска школа Бањалука Од пројекта до нашег простора 24.347,00
2. ЈУ Техничка школа Набавка опреме за практичну наставу за занимања механичар мехатронике, хидраулике и пнеуматике 16.416,00
3. ЈУ Пољопривредна школа Бањалука Опремање кабинета додатном опремом за извођење практичне наставе месара и пекара 15.345,00
4. ЈУ Електротехничка школа „Никола Тесла“ Бањалука Опремање кабинета практичне наставе за област електроенергетика 14.988,00
5. ЈУ Политехничка школа Опремање кабинета за практичну наставу  у електро струци у Политехничкој школи Бања Лука 14.631,00
6. ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Реконструкција шанка, уградња и монтажа расхладног система у кабинету практичне наставе 14.273,00
Укупно 100.000,00


Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде у 2022. години

Висина планираних средстава у 2022. години: 1.577.000 КМ

Корисници: Пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) и привредна друштва на територији Града Бања Лука

Очекивани ефекти: Стварање предуслова за јачање пољопривредног сектора, као и тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.

Реализација у 2022. години:

На јавни позив за додјелу подстицајних средстава, који је објављен 25.08.2022. године и затворен 23.09.2022. године, поднешено је укупно 738 захтјева.

Укупан износ реализованих подстицајних средстава за 2022. годину износио је 1.578.967,60 КМ, за 703 одобрена захтјева.

Рекапитулација дистрибуције средстава за подршку у пољопривреди

Подстицаји  у пољопривреди за 2022. год. број захтјева/ реализовани захтјеви реализована средства/КМ
БИЉНA ПРOИЗВOДЊA
Сјеменски повртларски пакети 151/151 28.930,00
Суфинансирање у воћарству
Подизање воћњака и набавка опреме (противградне заштите и др опреме) 44.961,00 7.247,70
Набавка сјеменског материјала и минералног ђубрива за ратарску производњу 233/233 190.722,90
Опрема за прераду биљних производа 45.180,00 55.025,50
Прoизвoдњa у зaштићeним прoстoримa
Пластеници, Сарадња са МПШиВ-РЦПД 45.241,00 14.961,00
Производња корнишона
Премије на производњу корнишона 57/57 29.982,00
Противградна заштита 0/0 0
Сертификација органске производње 0/0 0
 Укупно 467/463 326.869,10
                                          AНИМAЛНA ПРOИЗВOДЊA
Објекти за узгој животиња 44.962,00 39.091,40
Набавка опреме за производњу и прераду у анималној производњи 18/14 61.696,60
 Прeмиjе у анималној производњи
    Откупљене количине млијека      19/19 40.000,00
пчeлињa друштвa    87/87 35.000,00
  Укупно 129/122 175.788,00
ПРОИЗВОДЊА ГЉИВА
Набавка опреме и изградња објеката 1/1 7.456,80
ПOЉOПРИВРEДНА МEХAНИЗAЦИJА
 крупна механизација 71/57 955.416,60
ситна механизација и прикључци 51/41 104.881,90
   Укупно 122/98 1.060.298,50
ПЛАСМАН ПРОИЗВОДА – Крајишка кућа
Контрола квалитета и декларисање производа за уговорени пласман производа у Крајишкој кући 19/19 5.983,80
УКУПНО 738/703 1.578.967,60


Програм кориштења средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2021. години

Висина планираних средстава у 2021. години:  250.000 КМ

Корисници: Пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) и привредна друштва  на територији Града Бања Лука

Очекивани ефекти: Повећање оспособљених и уређених пољопривредних земљишта, повећање плодности земљишта и спроведене противерозивне мјере.

Реализација у 2021. години:

Укупно расположива средства за ове намјене утврђена су у висини од 250.000,00 КМ, а исплаћено је 249.874,30 КМ.

Одобрена су средства за 166 кандидата у укупном износу од 249.874,30 КМ, и то:

Комерцијална газдинства           58 кандидата                      износ        78.599,10 КМ

Некомерцијална газдинства     106 кандидата                      износ      167.423,90 КМ

Правна лица                                   2 кандидата                      износ          3.851,30 КМ

Инвестициони подстицаји у РС

Погледај