БУЏЕТ ГРАДА

Home / Градска управа / БУЏЕТ ГРАДА

Упутство за припрему буџета за 2022. годину

Допис - Упутство за припрему буџета

Погледајте

Упутство за припрему буџета Града Бање Луке за 2022. годину

Погледајте

Преглед буџетског оквира за ЈЛС у Републици Српској за период 2020-2024.

Погледајте

Пројекције прихода и примитика буџета Града Бање Луке за период 2021-2023.

Погледајте

Приједлог ограничења за оперативне јединице 1 и 2 за 2022. годину (Преглед оквирних износа расхода и издатака по потрошачким јединицама)

Погледајте

Табеле (ГУБЛ)

Збирни преглед буџетског захтјева за 2022. годину (пдф)

Погледајте

Збирни преглед буџетског захтјева за 2022. годину - табела 1 (excel)

Погледајте

Структура планираних средстава по буџетским позицијама за 2022. годину (пдф)

Погледајте

Структура планираних средстава по буџетским позицијама за 2022. годину - табела 2 (excel)

Погледајте

Предложени извори финансирања за 2022. годину (пдф)

Погледајте

Предложени извори финансирања за 2022. годину - табела 3 (excel)

Погледајте

Табеле (буџетски корисници)

Буџетски захтјев - табеле 1-4 (ексцел)

Погледајте

Захтјев за финансирање расхода - табела 5 (ексцел)

Погледајте

Број и структура запослених - табела 6-8 (ексцел)

Погледајте

Буџетски захтјев, збирно - табеле 1-8

Погледајте

2021. година

Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2021. годину

Погледајте

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-31.03.2021. године

Погледајте

Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2021. годину

Погледајте

2020. година

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета за период 01.01-31.03.2020. године

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета за период 01.01-30.09.2020. године

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-30.06.2020. године

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-31.12.2020. године

Погледај

Ребаланс буџет Града за 2020. годину

(септембар 2020. год.)

Погледај

Одлука о извршењу буџета за 2020. г. (Сл. гл. Града Бања Лука, 40/19)

Погледај

Буџет Града за 2020. годину

Погледај

Измјене одлуке о извршењу буџета за 2020. г. (Сл. гл. Града Бања Лука, 05/20 и 27/20)

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета 2007-2020. годинa

Погледај

2019. година

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-31.12. 2019. год.

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-31.3. 2019. год.

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-30.9. 2019. год.

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-31.3. 2019. год. (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланс буџета (децембар)

Погледај

Ребаланас буџета (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланс буџета (мај)

Погледај

Ребаланс буџета (образложење)

Погледај

Буџет

Погледај

Буџет (табеларни преглед)

Погледај

Буџет (образложење)

Погледај