БУЏЕТ ГРАДА

Home / Градска управа / БУЏЕТ ГРАДА

2020. година

Нацрт ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020. годину

Погледај

Буџет Града за 2020. годину

Погледај

Одлука о извршењу Буџета за 2020. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета за период 01.01-31.03.2020. године

Погледај

Форма рјешења о реалокацијама (ГУБЛ) за 2020. г.

Погледај

Форма рјешења о реалокацијама (буџетски корисници) за 2020. г.

Погледај

2019. година

Преузмите водич…

Ребаланс буџета (децембар)

Погледај

Ребаланс буџета (мај)

Погледај

Ребаланас буџета (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланс буџета (образложење)

Погледај

Буџет

Погледај

Буџет (табеларни преглед)

Погледај

Буџет (образложење)

Погледај

Консолидовани извјештаји 2018. и 2019.

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2018. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2018. годину (табеларни преглед)

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1.-31.3. 2019. год.

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1.-31.3. 2019. год. (табеларни преглед)

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1.-30.9. 2019. год.

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1.-31.12. 2019. год.

Погледај

Форме рјешења о реалокацијама (буџетски корисници)

Прил. бр.1-реал. унут. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.2-реал. изм. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.3-реал. изм. ПЈ

Преузми

Прил. бр.4-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Прил. бр.5-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Форме рјешења о реалокацијама (ГУБЛ)

Прил. бр.1-реал. унут. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.2-реал. изм. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.3-реал. изм. ПЈ

Преузми

Прил. бр.4-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Прил. бр.5-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Ребаланс буџета Града за 2018. годину (децембар)

Ребаланс буџета за 2018. годину

Погледај

Ребаланас буџета (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланас буџета (образложење)

Погледај

Једноставно сазнајте на који начин се прикупљају и троше средства у буџету

2018. годинa

Ребаланас буџета Града за 2018. годину

(мај 2018.г.)

Погледај

Ребаланс буџета Града за 2018. годину

(табеларни преглед)

Погледај

Ребаланас буџета Града за 2018. годину

(образложење)

Погледај

Буџет Града за 2018. годину

Погледај

Одлука о извршењу буџета за 2018. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период од 1.1. до 31.3. 2018. године

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2017. годину

Погледај

Анализа финансијске позиције Града Бања Лука за период 2013-17. г.

у складу са методологијом Свјетске банке

Погледај