БУЏЕТ ГРАДА

Home / Градска управа / БУЏЕТ ГРАДА

2024. годинa

Одлукa о усвајању буџета Града Бања Лука за 2024. годину (са табелраним прегледом)

Преузмите

Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2024. годину

Преузмите

2023. годинa

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2023.

Преузмите

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.09.2023.

Преузмите

2022. годинa

Образложење приједлога одлуке о усвајању ребаланса буџета Града за 2022. годину

Погледајте

Буџет Града Бања Лука за 2022. годину

Погледајте

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-31.03.2022. године

Погледајте

Одлука о извршењу буџета за 2022. годину

Погледајте

2021. година

Ребаланс буџета Града Бања Лука за 2021. годину

Погледајте

Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2021. годину

Погледајте

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-31.03.2021. године

Погледајте

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-30.09.2021. године

Погледајте

Одлука о допунама Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2021. годину

Погледајте

Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2021. годину

Погледајте

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-30.06.2021. године

Погледајте

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-31.12.2021. године

Погледајте

2020. година

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета за период 01.01-31.03.2020. године

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета за период 01.01-30.09.2020. године

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-30.06.2020. године

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01-31.12.2020. године

Погледај

Ребаланс буџет Града за 2020. годину

(септембар 2020. год.)

Погледај

Одлука о извршењу буџета за 2020. г. (Сл. гл. Града Бања Лука, 40/19)

Погледај

Буџет Града за 2020. годину

Погледај

Измјене одлуке о извршењу буџета за 2020. г. (Сл. гл. Града Бања Лука, 05/20 и 27/20)

Погледај

Извјештај са јавне расправе на Нацрт буџета Града Бања Лука за 20223. годину

Погледај

Извјештај са јавне расправе на Нацрт ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину

Погледај

Извјештај са јавне расправе на Нацрт буџета Града Бања Лука за 2022. годину

Погледај

Извјештај са јавне расправе на Нацрт ребаланса буџета Града Бања Лука за 2021. годину

Погледај

Извјештај са јавне расправе на Нацрт буџета Града Бања Лука за 2021. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета 2007-2022. годинa

Погледај

2019. година

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-31.12. 2019. год.

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-31.3. 2019. год.

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-30.9. 2019. год.

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-31.3. 2019. год. (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланс буџета (децембар)

Погледај

Ребаланас буџета (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланс буџета (мај)

Погледај

Ребаланс буџета (образложење)

Погледај

Буџет

Погледај

Буџет (табеларни преглед)

Погледај

Буџет (образложење)

Погледај