БУЏЕТ ГРАДА

Home / Градска управа / БУЏЕТ ГРАДА

Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2021. годину

Погледајте

Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2021. годину

Погледајте

Упутство за припрему буџета Града Бања Лука за 2021. годину

Допис - обавјештење орг.јединицима и буџетским корисницма

Погледај

Упутство за припрему буџета за 2021. годину

Погледај

Пројекције прихода и примитика за 2020-2021. г.

Погледај

Приједлог ограничења за оперативну јединицу 1 и 2 за 2021. г.

Погледај

Табеле за организационе јединице Градске управе

ТАБЕЛА 1 - Збирни преглед буџетских захтјева

xls

Погледај

ТАБЕЛА 1 - Збирни преглед буџетских захтјева

pdf

Погледај

ТАБЕЛА 2 - Структура плана по буџетским позицијама

xls

Погледај

ТАБЕЛА 2 - Структура плана по буџетским позицијама

pdf

Погледај

ТАБЕЛА 3 - Извори финансирања

xls

Погледај

ТАБЕЛА 3 - Извори финансирања

pdf

Погледај

Табеле за спољне буџетске кориснике

Табеле од 1 до 4 - Подаци о планираним активностима

Погледај

Табела 5 - Захтјев за финансирање расхода

Погледај

Табеле од 6 од 8 - Број и структура запослених

Погледај

Табеле од 1 до 8

pdf

Погледај

2020. година

Ребаланс буџет Града за 2020. годину

(септембар 2020. год.)

Погледај

Буџет Града за 2020. годину

Погледај

Одлука о извршењу буџета за 2020. г. (Сл. гл. Града Бања Лука, 40/19)

Погледај

Измјене одлуке о извршењу буџета за 2020. г. (Сл. гл. Града Бања Лука, 05/20 и 27/20)

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета за период 01.01-31.03.2020. године

Погледај

Форма рјешења о реалокацијама (ГУБЛ) за 2020. г.

Погледај

Форма рјешења о реалокацијама (буџетски корисници) за 2020. г.

Погледај

2019. година

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-31.12. 2019. год.

Погледај

Преузмите водич…

Ребаланс буџета (децембар)

Погледај

Ребаланс буџета (мај)

Погледај

Ребаланас буџета (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланс буџета (образложење)

Погледај

Буџет

Погледај

Буџет (табеларни преглед)

Погледај

Буџет (образложење)

Погледај

Консолидовани извјештаји 2018. и 2019.

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2018. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2018. годину (табеларни преглед)

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-31.3. 2019. год.

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-31.3. 2019. год. (табеларни преглед)

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 1.1-30.9. 2019. год.

Погледај

Форме рјешења о реалокацијама (буџетски корисници)

Прил. бр.1-реал. унут. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.2-реал. изм. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.3-реал. изм. ПЈ

Преузми

Прил. бр.4-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Прил. бр.5-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Форме рјешења о реалокацијама (ГУБЛ)

Прил. бр.1-реал. унут. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.2-реал. изм. 4,5 и 6

Преузми

Прил. бр.3-реал. изм. ПЈ

Преузми

Прил. бр.4-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Прил. бр.5-форма фонд 2,3,4,5

Преузми

Ребаланс буџета Града за 2018. годину (децембар)

Ребаланс буџета за 2018. годину

Погледај

Ребаланас буџета (табеларни преглед)

Погледај

Ребаланас буџета (образложење)

Погледај

Једноставно сазнајте на који начин се прикупљају и троше средства у буџету

2018. годинa

Ребаланас буџета Града за 2018. годину

(мај 2018.г.)

Погледај

Ребаланс буџета Града за 2018. годину

(табеларни преглед)

Погледај

Ребаланас буџета Града за 2018. годину

(образложење)

Погледај

Буџет Града за 2018. годину

Погледај

Одлука о извршењу буџета за 2018. годину

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за период од 1.1. до 31.3. 2018. године

Погледај

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2017. годину

Погледај

Анализа финансијске позиције Града Бања Лука за период 2013-17. г.

у складу са методологијом Свјетске банке

Погледај