BUDŽET GRADA

Home / Gradska uprava / BUDŽET GRADA

Uputstvo za pripremu budžeta Grada Banja Luka za 2024. godinu

Preuzmite

2023. godina

2022. godina

Obrazloženje prijedloga odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada za 2022. godinu

Pogledajte

Budžet Grada Banja Luka za 2022. godinu

Pogledajte

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za period 01.01-31.03.2022. godine

Pogledajte

Odluka o izvršenju budžeta za 2022. godinu

Pogledajte

2021. godina

Rebalans budžeta Grada Banja Luka za 2021. godinu

Pogledajte

Odluka o usvajanju budžeta Grada Banja Luka za 2021. godinu

Pogledajte

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za period 01.01-31.03.2021. godine

Pogledajte

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za period 01.01-30.09.2021. godine

Pogledajte

Odluka o dopunama Odluke o izvršenju budžeta grada Banja Luka za 2021. godinu

Pogledajte

Odluka o izvršenju budžeta Grada Banja Luka za 2021. godinu

Pogledajte

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za period 01.01-30.06.2021. godine

Pogledajte

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za period 01.01-31.12.2021. godine

Pogledajte

2020. godina

Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01-31.03.2020. godine

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01-30.09.2020. godine

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za period 01.01-30.06.2020. godine

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za period 01.01-31.12.2020. godine

Pogledaj

Rebalans budžet Grada za 2020. godinu

(septembar 2020. god.)

Pogledaj

Odluka o izvršenju budžeta za 2020. g. (Sl. gl. Grada Banja Luka, 40/19)

Pogledaj

Budžet Grada za 2020. godinu

Pogledaj

Izmjene odluke o izvršenju budžeta za 2020. g. (Sl. gl. Grada Banja Luka, 05/20 i 27/20)

Pogledaj

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt budžeta Grada Banja Luka za 20223. godinu

Pogledaj

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt rebalansa budžeta Grada Banja Luka za 2022. godinu

Pogledaj

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt budžeta Grada Banja Luka za 2022. godinu

Pogledaj

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt rebalansa budžeta Grada Banja Luka za 2021. godinu

Pogledaj

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt budžeta Grada Banja Luka za 2021. godinu

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta 2007-2022. godina

Pogledaj

2019. godina

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1-31.12. 2019. god.

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1-31.3. 2019. god.

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1-30.9. 2019. god.

Pogledaj

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 1.1-31.3. 2019. god. (tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalans budžeta (decembar)

Pogledaj

Rebalanas budžeta (tabelarni pregled)

Pogledaj

Rebalans budžeta (maj)

Pogledaj

Rebalans budžeta (obrazloženje)

Pogledaj

Budžet

Pogledaj

Budžet (tabelarni pregled)

Pogledaj

Budžet (obrazloženje)

Pogledaj