Саобраћај

Home / Грађани / Саобраћај

Град Бања Лука се, практично, налази у фази континуалног ширења градске саобраћајне мреже на основу просторно-саобраћајне стратегије назване „коридорски развој“. Ова стратегија оријентисана је у правцу сјевер-југ, а сам коридор је – у добром дијелу, око 60% – изграђен (Источни и Западни транзит). Западни транзит је дио магистралног пута М-16, који у самом граду представља примарну градску саобраћајницу, а по Урбанистичком плану из 1975. године и транзитну саобраћајницу. Осим транзитног карактера, ова саобраћајница представља окосницу саобраћајне мреже на потезу сјевер-југ и градску саобраћајницу која се кроз градско ткиво протеже централним и западним дијелом Бање Луке. Треба напоменути да је Западни транзит у централном дијелу града најоптерећенија саобраћајница у Републици Српској.

У Урбанистичком плану, једна од главних градских саобраћајница у источном и јужном дијелу Бање Луке је Источни транзит. У 2017. и 2018. години планирано је извођење радова на спајању Источног транзита од улице Мајке Југовића до улице Стевана Булајића, а у току су завршне активности на прибављању грађевинске дозволе. Због свега поменутог, акценат Градске управе Бања Лука у посљедњој деценији дат је управо на изградњу главних градских коридора, на чему се ради заједно са Јавним предузећем „Путеви Републике Српске“.

Град има потпуну контролу над јавним превозом, па је у могућности да услуге више превозника прилагоди потребама својих грађана, контролише цијену превоза, а једини је град у региону који има јединствену мјесечну карту. У области такси превоза постигнута су значајна побољшања у подизању нивоа такси услуга. Законом о превозу РС („Сл. Гласник РС“, бр. 111/08, 50/10, 12/13 и 33/14) ограничена је старост возила на 15 година. Важно је нагласити да у нашем граду немамо „дивљих“ такси превозника.

Поштујући планерске принципе, град Бања Лука је поставио основне критеријуме за планирање изградње градских саобраћајница:

1. Изградња примарне путне мреже, узимајући коридорски развој као просторно-саобраћајну стратегију;
2. Повезивање главних градских коридора попречним везама, са циљем повећања пропусне моћи и нивоа услуге;
3. Изградња секундарне путне мреже, која повезује периферне дијелове града са главним градским коридорима;
4. Побољшање јавног градског превоза са циљем остварења кружног тока градских аутобуских линија;
5. „Умирење саобраћаја“, што подразумијева повећање безбједности саобраћаја, обезбјеђивање паркинг зона и смањење „сукоба“ пјешак-возило и изградња кружних токова на раскрсницама;

Апликација БЛ-Бус

БЛ-Бус напредни водич је ту уз вас да вам олакша путовање и одагна недоумице. Упознајте се са редом вожње, линијма које су вам на располагању, извршите претрагу по жељеној путањи, будите информисани и у кораку са временом и измјенама.

Погледај