Стипендије

Home / Грађани / Образовање / Стипендије

Град додјељује стипендије ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама. Стипендије се додјељују на основу конкурса, који за ученике буде расписан почетком септембра, а за студенте половином октобра.

Постоје три врсте стипендија: стипендије према социјалном статусу, стипендије за дефицитарна занимања и стипендије за успјех у школи, односно студију.
Студенти који конкуришу за стипендију за успјех на студију, могу да остваре право на исту само уколико се не школују за занимање које је утврђено као суфицитарно за ту школску годину.
Потребна средстава за стипендирање ученика и студената, висину стипендија, дефицитарна и суфицитарна занимања, утврђује Скупшина Града Бања Лука Одлуком, најкасије до 30.06. текуће године, за наредну школску годину.

Тако је за школску/академску 2020/2021. годину – утврђен износ средстава за стипендирање у висини до 1.600.000 КМ за стипендирање ученика средњих школа и редовних студената првог циклуса на високошколским установама. Појединачни износи стипендија остали су непромијењени, и износе 80 КМ за ученике и 130 КМ за студенте по основу социјалног статуса и успјеха у школи односно студију, а за дефицитарна занимања утврђени су износи од 160 КМ за ученике и 250 КМ за студенте.

Истом одлуком одређена су дефицитарна занимања за наредну школску/академску годину. За ученике средњих школа, биће стипендирано школовање за сљедећа занимања: заваривач, зидар и армирач бетонирац, техничар моделар обуће, дизајнер модни техничар и пекар. Кад је ријеч о студентима, градске стипендије добиће студенти математике и информатике, електротехнике (рачунарство и информатика), те будући професори физике.

Иначе, Град у школској 2019/2020. години стипендира 1.186 ученика и 264 студента.