Савјет за економска питања и развој

Home / Привреда / Савјет за економска питања и развој

Савјет за економска питања и развој, као радно тијело градоначелника Бање Луке, бави се праћењем и анализом стања у области привреде и запошљавања, буџета Града и питањима, која се односе на планирање и динамизирање локалног економског развоја. Савјет има 11 чланова.

Анализа анкете о мишљењу привредника о раду Савјета

Погледај

Документи

Одлука о образовању и задаци Савјета

Погледај

Пословник о раду

Погледај

Чланови Савјета

Рјешење о именовању Савјета за економскa питања и развој

Погледај

Рјешење о именовању Савјета за економскa питања и развој (измјена)

Погледај

Рјешење о именовању Савјета за економскa питања и развој (измјена и допуна)

Погледај

Контакт подаци чланова Савјета за економска питања и развој

Погледај

Записници

2023. година

Сједница (27.11.2023. године)

Записник са 8. сједнице

Погледај

Сједница (10.10.2023.године)

Записник са 7. сједнице

Погледај

2022. година

Сједница (26.12.2022.године)

записник са 6. сједнице

Погледај

Сједница (2.12.2022.године)

записник са 5. сједнице

Погледај

Сједница (14.03.2022.године)

записник са 4. сједнице

Погледај

2021. година

Сједница (03.09.2021.године)

записник са 3. сједнице

Погледај

Сједница (24.06.2021.године)

записник са 2. сједнице

Погледај

Сједница (03.03.2021.године)

записник са 1. сједнице

Погледај

2020. година

Сједница (21.10.2020.)

записник са 14. сједнице

Погледај

Сједница (18.06.2020.)

записник са 13. сједнице

Погледај

2019. година

Сједница (27.11.2019.)

Погледај

Сједница (26.08.2019.)

Погледај

Сједница (20.06.2019.)

Погледај

Сједница (08.04.2019.)

Погледај

2018. година

Сједница (29.11.2018.)

Погледај

Сједница (28.05.2018.)

Погледај

Сједница (30.04.2018.)

Погледај

2017. година

Сједница (13.12.2017.)

Погледај

Сједница (03.10.2017.)

Погледај

Сједница (16.06.2017.)

Погледај

Сједница (25.4.2017.)

Погледај

Сједница (28.03.2017.)

Погледај

2016. година

Сједница (26.05.2016.)

Погледај

Сједница (30.03.2016.)

Погледај

Сједница (26.02.2016.)

Погледај

2015. година

Сједница (25.12.2015.)

Погледај

Сједница (20.11.2015.)

Погледај

Сједница (27.05.2015.)

Погледај

Сједница (14.04.2015.)

Погледај

Сједница (19.03.2015.)

Погледај

Сједница (13.02.2015.)

Погледај

2014. година

Сједница (10.12.2014.)

Погледај

Сједница (18.09.2014)

Погледај

Сједница (16.07.2014)

Погледај

Сједница (23.06.2014)

Погледај

Реализовани закључци

2019. година

Реализовани закључци са 12. сједнице

одржане 27.11.2019. године

Погледај

Реализовани закључци са 11. сједнице

одржане 26.08.2019. године

Погледај

Реализовани закључци са 10. сједнице

одржане 20.06.2019. године

Погледај

Реализовани закључци са 9. сједнице

одржане 08.04.2019. године

Погледај

2018. година

Реализовани закључци са 8. сједнице

одржане 29.11.2018. године

Погледај

Реализовани закључци са 7. сједнице

одржане 28.05.2018. године

Погледај

Реализовани закључци са 6. сједнице

одржане 30.04.2018. године

Погледај

2017. година

Реализовани закључци са 5. сједнице

одржане 13.12.2017. године

Погледај

Реализовани закључци са 4. сједнице

одржане 03.10.2017. године

Погледај

Реализовани закључци са 3. сједнице

одржане 16.06.2017. године

Погледај

Реализовани закљуци са 2. сједнице

одржане 25.04.2017. године

Погледај

Реализовани закључци са 1. сједнице

одржане 28.03.2017. године

Погледај

2015/2016. година

Реализација закључака са 8. сједнице

одржане 27.05.2015. године

Погледај

Реализација закључака са 9. сједнице

одржане 20.11.2015. године

Погледај

Реализација закључака са 10. сједнице

одржане 25.12.2015. године

Погледај

Реализација закључака са 11. сједнице

одржане 26.02.2016. године

Погледај

Реализација закључака са 12. сједнице

одржане 30.03.2016. године

Погледај

Реализација закључака са 13. сједнице

одржане 26.05.2016. године

Погледај