Грађани

Home / Грађани

Сервисне информације и извјештаји дежурних служби

Снабдијевање града електричном енергијом, водом и остали извјештаји

Корисне сервисне информације и извјештаји дежурних служби за град Бању Луку, измјене у режиму одвијања саобраћаја и јавног градског превоза, временска прогноза…

Образовање

У области образовања, локална власт има законом прописану обавезу да обезбјеђује услове за боравак дјеце у предшколским установама. Основно, средње и високо образовање су у надлежности Министарства просвјете и културе Републике Српске. Обавеза Града Бања Лука је да обезбиједи дио средстава за инвестиционо-текуће одржавање, у складу са могућностима, материјалне трошкове школе, за такмичење ученика на општинском нивоу, као и трошкове учешћа ученика са подручја општине на регионалном такмичењу.

Град подржава многе пројекте који се проводе у свим областима образовања, а сваке године традиционално, у вријеме Светосавља, Градоначелник додјељује награде најбољим ученицима основних и средњих школа за одличан успјех и примјерно валадање, те освојена значајна мјеста на општинским и регионалним такмичењима.

Канцеларија за грађане

У Канцеларији за грађане сваким радним даном од 8 до 16 часова врши се пријем грађана, анализирају захтјеви и други поднесци којима се грађани обраћају градоначелнику, припремају и упућују писмени одговори, обезбјеђују неопходне информације о остваривању права грађана, с циљем да грађани лакше и брже остварују своја права, односно добију адекватан одговор на питања која се тичу остваривања права из надлежности органа Града.

Пријем грађана сваким радним даном, од 8 до 16 часова, у канцеларији број 22