Стипендије

Home / Грађани / Образовање / Стипендије

Резултати конкурса за школску 2018/2019. годину

Погледајте ранг листу за ученике

Град додјељује стипендије ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама. Стипендије се додјељују на основу конкурса, који за ученике буде расписан почетком септембра, а за студенте половином октобра.

Постоје три врсте стипендија: стипендије према социјалном статусу, стипендије за дефицитарна занимања и стипендије за успјех у школи, односно студију.
Студенти који конкуришу за стипендију за успјех на студију, могу да остваре право на исту само уколико се не школују за занимање које је утврђено као суфицитарно за ту школску годину.
Потребна средстава за стипендирање ученика и студената, висину стипендија, дефицитарна и суфицитарна занимања, утврђује Скупшина Града Бања Лука Одлуком, најкасије до 30.06. текуће године, за наредну школску годину.
Тако је за школску/академску 2018/2019. годину – утврђен износ средстава за стипендирање у висини до 1.600.000 КМ за стипендирање ученика средњих школа и редовних студената првог циклуса на високошколским установама. Појединачни износи стипендија остали су непромијењени, и износе 80 КМ за ученике и 130 КМ за студенте по основу социјалног статуса и успјеха у школи односно студију, а за дефицитарна занимања утврђени су износи од 160 КМ за ученике и 250 КМ за студенте.

Овом Одлуком дефинисана су и дефицитарна занимања за ученике средњих школа, а то су:

  • Машинство и обрада метала – Варилац,
  •  Геодезија и грађевинарство – Каменорезац и
  • Текстилство и кожарство – Техничар моделар обуће.

Дефицитарна занимања/струке који се стичу у првом циклусу студирања на високошколским установама су:

  • Математика и информатика, наставни смјер – Дипломирани професор математике и информатике – 240 ECTS;
  • Физика , наставни смјер – Дипломирани професор физике – 240 ECTS и
  • Електроника и телекоминикације – Дипломирани инжењер електронике – 240 ECTS.

Ученици средњих школа и студенти првог циклуса на високошколским установама, који су у школској 2017/2018. години остварили право на стипендију за дефицитарна занимања/струке, а која у школској 2018/2019. години нису дефинисана као дефицитарна, имају право на стипендију до завршетка образовања у тим струкама, уколико испуњавају предвиђене услове.

Утврђена су и суфицитарна занимања која се стичу у првом циклусу студирања. То су сљедећа занимања, односно струке: дипломирани економиста (сви смјерови); дипломирани економиста менаџер (сви смјерови); дипломирани менаџер (сви смјерови); дипломирани правник (сви смјерови); дипломирани професор разредне наставе; дипломирани психолог; дипломирани педагог;  дипломирани географ; дипломирани професор српског језика и књижевности; дипломирани новинар; дипломирани професор физичког васпитања; дипломирани тренер (сви смјерови); дипломирани инжењер пољопривреде (сви смјерови);  дипломирани санитарни инжењер;  дипломирани политиколог; дипломирани професор географије; дипломирани професор екологије; дипломирани еколог и дипломирани васпитач предшколске дјеце.

Иначе, Град у школској 2017/2018. години стипендира 1.194 ученика и 318 студента.