Статут Града

Home / Скупштина Града / Статут Града

На основу чл. 39, 59. и 168. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), Скупштина града Бања Лука је, на 22. сједници,  одржаној 24.4. и 25.4.2018. године, донијела Статут Града Бања Лука.

СТАТУТ ГРАДА БАЊА ЛУКА

Погледај