Градска развојна агенција

Градска развојна агенција замишљена је као генератор убрзаног и успјешног развоја предузетништва, с циљем да се, помоћу канала услуга и ресурса за подршку пословању и кроз унапређење профила укупног пословног окружења, да допринос квалитетном развоју малог и средњег предузетништва, а самим тим и економском развоју града.

У складу са опредјељењем и формулисаним циљевима, Градска развојна агенција, у сарадњи са надлежним одјељењима Градске управе Града Бања Лука, све активности и расположиве потенцијале усмјерава на подстицање и развој малих и средњих предузећа кроз пружање што ефикаснијих услуга за подршку бизнису, а крајњи циљ је промовисање предузетништва, самозапошљавања и предузетничке културе.