Социјална политика

Home / Грађани / Социјална политика

Услуге социјалне заштите становницима Бањe Луке пружа Јавна установа „Центар за социјални рад“, којој је оснивач Скупштина Града и на коју је Град пренио јавно овлашћење за обављање ових услуга.

Од 2000. године Град Бања Лука је као једна од четири општине у БиХ, заједно са Центром за социјални рад, укључен у реализацију Пројекта „Реформисање система и структура режима централне и локалне социјалне политике“. У складу са искуствима из наведеног пројекта, стручни радници Центра и Градске управе су, у сарадњи са другим партнерима, израдили – а Скупштина Града усвојила – сљедеће стратешке документе:

 • План развоја социјалне заштите у Граду Бања Лука 2003-2005.године
 • План развоја социјалне заштите у граду Бања Лука 2005-2008.године
 • Програм развоја социјалне заштите у граду Бањој Луци за период 2013-2015. године
 • Програм развоја социјалне заштите за период 2018-2020. године.

У складу са циљевима, дефинисаним овим документом, уведени су нови модели рада, извршена је потпуна реформа у начину пружања услуга Центра за социјални рад.

Реформа модела рада, прије свега, односи се на промјену приступа у раду са корисницима, гдје се користи приступ оријентисан на корисника, код којег су корисник и његове потребе у фокусу рада стручних радника. Овај приступ са собом је донио и промјену у организацији рада гдје се са поливалентног, односно рада по мјесним заједницама, прешло на специјалистички приступ, који – прије свега – подразумијева специјалистичке послове који су фокусирани на потребе корисника:

 • послове за рад са дјецом без адекватног родитељског старања,
 • послове за рад са дјецом са посебним потребама,
 • послове рада са насиљем у породици,
 • рад са лицима са проблемима у менталном здрављу,
 • рад са лицима са инвалидитетом,
 • рад са лицима зависним о алкохолу и психоактивним супстанцама,
 • рад у заједници,
 • породично савјетовалиште и други послови.

Развојем специјалистичког приступа отворила се могућност ближе сарадње са невладиним организацијама, корисничким удружењима и приватним сектором, што је резултовало отварањем низа проширених услуга у локалној заједници и развојем великог броја сервиса ванинституционалне бриге о корисницима. Неке од проширених услуга су: дневни центри за стара лица, дневни центар за лица са проблемима у менталном здрављу, дневни центар за лица у стању менталне ретардације, услуге персоналне асистенције за лица са инвалидитетом, смјештај жртава насиља у Сигурну кућу, прихватна станица за дјецу затечену у скитњи, прихватна станица за одрасла лица затечена у скитњи и многе друге проширене услуге, фокусиране на специфичне потребе становништва наше локалне заједнице.

Све проширене услуге се реализују у партнерској сарадњи са невладиним организацијама и корисничким удружењима. С обзиром да ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука од 2007. године има уведен систем управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 9001:2000, основна обавеза ове установе јесте да осигура квалитетну услугу и задовољство корисника. У складу с тим, редовно се врши евалуација услуге и састанци са партнерским организацијама, како би се унаприједио квалитет услуге.

Програм развоја социјалне заштите

Документ за период 2018-2020. године

Погледај

Стратегија непрофитно-социјалног становања

Документ за период од 2015-2020. године

Погледај

Акциони план за заштиту права дјеце у контакту са законом

Документ за период 2018-2019. године

Погледај

Акциони план за дјецу града Бање Луке

Документ за период од 2016-2020. године

Погледај

Превенција малољетничког преступништва

Акциони план 2015-2017. година

Погледај

Побољшање живота инвалида

План за период 2014-2019. год.

Погледај

Унапређење мултисекторског приступа социјалне заштите и инклузије увођењем рефералног механизма

Протокол о поступању и сарадњи надлежних институција (17.5.2019.)

Погледај

Aкциони план за унапређење положаја лица са инвалидитетом у граду Бањoj Луци

за период 2020-2026. године

Погледај

Брига о избјеглим и расељеним лицима и повратницима

Град је, у протеклом периоду, активно помагао популацији избјеглица, интерно расељених лица и повратника.

Одјељење за друштвене дјелатности, у складу са „Правилником о додјели средстава за помоћ избјеглицама, интерно расељеним особама и повратницима за рјешавање стамбених питања у склопу Регионалног стамбеног програма“, наставља пружати помоћ овој популаци у остваривању стамбених рјешења.

Путем надлежног Одјељења, у рјешавању ове проблематике, Град сарађује са :

 • Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине
 • Министарством за избјеглице и расељена лица Републике Српске
 • Федералним министарством расељених особа и избјеглица
 • међународним организацијама и институцијама
 • организацијама цивилног друштва

Одјељење је укључено у реализацију Регионалног стамбеног програма, а ријеч је о вишегодишњем програму трајног рјешавања стамбеног питања за избјеглице, интерно расељене особе и повратнике, а реализује се у Босни и Херцеговини, Републици Хрватској, Републици Србији и Црној Гори. Регионални стамбени програм, поред изградње/реконструкције индивидуалних стамбених јединица, обухвата и социјално становање као дио укупне социјалне политике које прати планове развоја локалне заједнице.

За потребе имплементације социјалног становања у склопу реализације Регионалног стамбеног програма изграђено је 48 стамбених јединица у вишестамбеним зградама  на подручју мјесне заједнице Куљани и 50 стамбених јединица на подручју  мјесне заједнице Ада.

Подршка систему реадмисираних особа

У складу са међународним обавезама Босне и Херцеговине, Град је именовањем Реадмисионог тима за Град Бању Луку и усвајањем Локалног акционог плана за реинтеграцију бх држављана који се враћају по основу Споразума о реадмисији на подручје Града Бање Луке за период 2021-2024. године, исказао намјеру да се укључи у активности око збрињавања  реадмисираних особа. Пројекат „Подршка  систему прихвата и интеграције држављана Босне и Херцеговине који се враћају по основу споразума о реадмисији“ подржан је од стране Савезне Републике Њемачке путем Савезног Уреда за миграције и избјеглице — Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. У склопу пројекта, на подручју мјесне заједнице Сарачица, уз подршку хуманитарне међународне организације Hilswerk International, имплементинг партнера Министарства за људска права и и избјеглице Босне и Херцеговине, Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске и Града Бањалуке, завршена је  санација/реконструкција двије индивидуалне стамбене јединице. Ове стамбене јединице користиће се уз примјену принципа социјалног становања, за потребе привременог стамбеног збрињавања реадмисираних особа и биће дио стамбеног фонда социјалног становања Града Бање Луке.

Црвени крст - Градска организација Бања Лука

је хуманитарна организација која окупља велики број волонтера.Основна дјелатност ове организације је пружање помоћи угроженим, изнемоглим и незбринутим  грађанима, организовање активиста ЦК и других грађана на добровољном давању крви.
Чланови организације црвеног крста су укључени у активности Јединице цивилне заштите за пружање прве медицинске помоћи.

Секретар Градске организације: Жељкица Илић
Адреса: ул.Младена Стојановића бб, 78000 Бања Лука
Телефон: 301-065 факс: 301-065
E-mailgock-banjaluka@blic.net
Web: www.crvenikrstbanjaluka.org