Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: одржавање и поправка моторних возила, у Ул. Крајишких бригада 125

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу, орјентационе снаге 400, која ће као енергент користити биомасу, у Ул. Бранка Загорца бр. 1

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: одржавање и поправка моторних возила-полирање моторних возила, у Ул. 16. Крајишке НОУ бригаде 55

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња, у Ул. Раде Радића 131

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња, у насељу Дракулић

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу монтажно-бетонске трафостанице „Крфска“ 10(20)/04 kV, 630 kVA

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: одржавање и поправка моторних возила, у Ул. 16. крајишке НОУ бригаде 55

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радионица, у Ул. Карађорђева бр. 338а

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу монтажно-бетонске трафостанице 10(20)/04 kV, 630/1000 kVA, у на углу улица Милана Ракића и Николе Пашића

Информације о раду Одјељења за просторно уређење