Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Јавни позиви

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за рејонску котловницу на биомасу, на локацији Старчевица, инсталисане снаге 10 MW

Захтјев за издавање еколошке дозволе за рејонску котловницу на биомасу, на локацији Кочићев вијенац, инсталисане снаге 10 MW

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарка радња, у насељу Пријаковци

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат – бензинску станицу са пратећим садржајем, у Булевару српске војске 3

Захтјев за издавање еколошке дозволе за рибњак за узгој конзумног шарана, у насељу Пискавица

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарка радња, Ул. Љубе Љубибратића бр. 9

Рјешење о еколошкој дозволи за пољопривредни објекат за тов јунади, у насељу Голеши

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: простор за цијепање дрва, у Ул. војводе Уроша Дреновића

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: штампарија, у Ул. Симе Пандуровића 105Ф

 

Информације о раду Одјељења за просторно уређење