Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

Студија утицаја на животну средину за површински коп са сепарацијом техничког грађевинског камена – кречњака „ЉУБАЧЕВО“

Нацрт регулационог плана „Фране Супила

Графика 1         Графика 2           Текстуални дио

Нацрт измјене дијела регулационог плана „Нова Варош“ за простор између улица: Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке

Графика 1         Графика 2           Текстуални дио

Нацрт измјене дијела регулационог плана стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3

Графика 1          Графика 2          Текстуални дио

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између: Ул. цара Лазара, источног транзита, Ул. Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив „Југ 4“)

Графика 1         Графика 2          Текстуални дио

Нацрт измјене дијела регулационог плана привредног комплекса „Медено поље

Графика 1         Графика 2         Текстуални дио

Нацрт измјене дијела регулационог плана стамбеног насеља Дракулић

Графика 1         Графика 2         Текстуални дио

 

Јавни позиви

Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана „Aда Дебељаци 1

Графика

 

Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана „Чокорска поља

Графика

 

Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана Пословне зоне „Рамићи

Графика

 

Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Старчевица

Графика

 

Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана дијела насеља Врбања

Графика

 

Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана  „Малта 1

Графика

 

Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана „Паприковац-Петрићевац“- зона „Б

Графика

 

Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана „Паприковац-Петрићевац“- секција „Ц“, „Е“, „Ф“, „Г“ и „Х“

Графика

 

Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци

Графика

 

Одлука о изради ревизије Измјене регулационог плана дијела комплекса између улица Партизанских авијатичара, Пиланске улице, жељезничке пруге „Суња – Добој“ и комплекса ЈНА  

Графика

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Информације о раду Одјељења за просторно уређење