Повољно пословно окружење

Home / Повољно пословно окружење

Повољно пословно окружење

Повољно пословно окружење

Град Бања Лука од 2015. године има међународни сертификат о повољном пословном окружењу (BFC SEE). Програм сертификације повољног пословног окружења је јединствен регионални програм за унапређење конкурентости локалних самоуправа, који се проводи у Републици Србији, Хрватској, Македонији и Босни и Херцеговини. Овај програм намијењен је градовима и општинама, који имају одговорајуће капацитете, стратешки су опредјељене да унаприједе привредни амбијент, привуку инвестиције и подстакну развој локалне економије. Сертификација  градова и општина подразумијева испуњавање, веома захтјевних, 10 критеријума и више од 60 подкритеријума за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима. Испуњавање ових захтјева је још један од изазова са којима се јединице локалне самоуправе сусрећу на пољу унапређења рада и повећања конкурентности.

Град Бања Лука је у 2019. години успјешно прошао процес BFC SEE ресертификације и потврдио статус града са повољним пословним окружењем. У складу са верификационим извјештајем, Град Бања Лука прошао је процес сертификације према новом издању BFC стандарда и остварио укупну оцјену испуњености задатих критеријума у износу од 94 одсто од максималних 100 поена.

Критеријуми повољног пословног окружења у  BFC SEE

Квалитет локалног пословног окружења оцјењује се по новој III Едицији BFC стандарда на основу 67 подкритеријума сертификације који су груписани у 10 критеријума:

  • Стратегија локалног развоја
  • Организациона јединица задужена за локални економски развој (КЛЕР)
  • Сарадња јавног и приватног сектора
  • Систем услуга за добијање дозволе за градњу
  • Постојање аналитичке основе за подршку локалној пословној заједници и привлачење инвестивија
  • Активности за промоцију улагања и квалитета пословног амбијента у граду/општини
  • Предвидивост трошкова пословања и одговорно управљање финансијама
  • Праћење динамике локалног тржишта рада и активан однос према утврђеном стању и потребама
  • Град/општина пружа подршку развоју предузетништва
  • Адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге.

Предности програма BFC SEE

BFC SEE печат квалитета у кратком року постао је широко признат показатељ ефикасне локалне администрације и повољне инвестиционе климе у југоисточној Европи. Програм обезбјеђује стабилно и унапријед познато пословно окружење које пружа гаранцију инвеститорима да ће све сертификовани градови/општине привреди пружити исти ниво услуга.
Овај програм покренуо је NALED (Национална алијанса за локални економски развој) из Републике Србије у сарадњи са USAID-om (Америчка агенција за међународни развој) 2007. године.

Leave a Reply