Пословна зона „Рамићи“

Home / Пословна зона „Рамићи“
Пословна зона „Рамићи“

Пословну зону „Рамићи – Бања Лука“ чине уређено грађевинско земљиште спремно за инвеститоре, изграђени објекти спремни за изнајмљивање и продају (изузев објекта управне зграде), развијена пратећа инфраструктура потребна за развој предузетништва са нагласком на производну дјелатност.

Пословна зона „Рамићи – Бања Лука“ је облик организовања простора намијењен за успјешно и олакшано пословање гдје су сви потребни ресурси стављени у функцију нових инвестиција, раста и запошљавања.

Град Бања Лука је, априла 2012. године, у поступку стечаја, на лицитацији купио имовину предузећа „Унис-Ваљаоница ХВТ“, с циљем да на простору Ваљаонице ХВТ-а изгради пословну зону и запосли нове раднике. Планирани садржаји пословне зоне, која заузима површину од 24 ha су производна и пословна дјелатност, предузетничка дјелатност, као и логистички и дистрибутивни центри.

Током 2014. године извршена је продаја четири парцеле с циљем изградње производно – складишних објеката сљедећим инвеститорима: „TRI BEST“ д.о.о. Бања Лука, „Sim Impex“ д.о.о. Бања Лука, „Sepl“ д.о.о. Бања Лука и „Messer BH Gas“ д.о.о.

 Пословна зона

Пословна зона

Током 2015. године извршена је продаја још седам парцела сљедећим инвеститорима: „Madaco“ д.о.о. Бања Лука, „Модул“ д.о.о. Бања Лука, „Нора пласт“ д.о.о. Бања Лука, „Sepl“ д.о.о. Бања Лука, „Техномеркур“ д.о.о. Бања Лука, „Telding“ д.о.о. Бања Лука и „Elas металexpert“ д.о.о. Бања Лука. Током 2016. године плац „Telding-а“ д.о.о. Бања Лука купио је „Tenzo“ д.о.о. Бања Лука.

Крајем 2015. године Скуштина Града усвојила је регулациони план за простор Пословна зона „Рамићи – Бања Лука“.

У току 2016. године изграђена је прва фаза инфраструктуре – саобраћајнице са комплетном канализацијом  (водоводна, оборинска, електро, фекална и телекомуникациона), укупне дужине 1.508,72 метра у износу 2.047.167,05 КМ.

Током 2017. године извршена је продаја три парцеле са четири објекта сљедећим инвеститорима: „21. мај“ д.о.о. Бања Лука, пацела са два монтажна објекта, „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука, пацела са објектом „Зграда одржавања – електромашинска“,  „Јаћимовић“ д.о.о. Бања Лука, пацела са објектом „ЛСП“-а. Закупац „Roloflex“ д.о.о. Бања Лука прешао је под закуп предузећа „21. мај“ д.о.о. Бања Лука, који је купио објекат у којем се исти налази у закупу.

Изграђена је друга фаза инфраструктуре – саобраћајнице са комплетном канализацијом  (водоводна, оборинска, електро, фекална и телекомуникациона), укупне дужине 468,00 метра и јавне расвјете у дужини 2.400,00 метара  у планираном износу од око 950.000,00 КМ . Од наведених средстава Град обезбјеђује 416.599,28 КМ, док је остатак од 509.176,90 обезбјеђено кроз пројекат „РАСТ“.

Током 2018. године извршена је продаја једне парцеле са два објекта инвеститору: „Тенен“ д.о.о. Бања Лука. Инвеститор „Елас Металексперт“ је по претходном докомплетирању парцеле у власништву купио још једну, сусједну, парцелу чиме је заокружио потребу за земљиштем.
На посљедњој лицитацији 2018. године, парцелу између жељезничких колсијека купило је предузеће „Термомонтажа“ а.д.

Планирана је и даљња континуирана објава јавних позива за продају или  додјелу у закуп пословних простора, за шта постоји интересовање.

У оквиру Пословне зоне налази се велика хала намјењена за продају (првенствено) или издавање у сврху развијања производне дјелатности.

Позив инвеститорима

Куповина или изнајмљивање велике хале

Погледај

Унутар пословне зоне постоје и двије слободне парцеле без објеката и једна са објектом у власништву Града Бања Лука, а које ће бити предмет продаје. Од магистралног пута удаљене су 500 m, а од центра града 10 km. Жељезничка пруга пролази поред пословне зоне и са два индустријска колосјека улази унутар пословне зоне.

Доступне парцеле за инвестирање

Погледај

Доступност инфраструктуре будућим инвеститорима

Погледај

Све информације у вези са „Пословном зоном Рамићи – Бања Лука“ заинтересовани инвеститори могу добити у канцеларији Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање и од Управника Пословне зоне.

Управник Пословне зоне

Контакт особа: Милојко Шева
Телефон: +387 51 220-280
E-mail: milojko.seva@banjaluka.rs.ba

Ажурирано: децембар 2020. године