Poslovna zona „Ramići“

Home / Poslovna zona „Ramići“
Poslovna zona „Ramići“

Poslovnu zonu „Ramići – Banja Luka“ čine uređeno građevinsko zemljište spremno za investitore, izgrađeni objekti spremni za iznajmljivanje i prodaju (izuzev objekta upravne zgrade), razvijena prateća infrastruktura potrebna za razvoj preduzetništva sa naglaskom na proizvodnu djelatnost.

Poslovna zona „Ramići – Banja Luka“ je oblik organizovanja prostora namijenjen za uspješno i olakšano poslovanje gdje su svi potrebni resursi stavljeni u funkciju novih investicija, rasta i zapošljavanja.

Grad Banja Luka je, aprila 2012. godine, u postupku stečaja, na licitaciji kupio imovinu preduzeća „Unis-Valjaonica HVT“, s ciljem da na prostoru Valjaonice HVT-a izgradi poslovnu zonu i zaposli nove radnike. Planirani sadržaji poslovne zone, koja zauzima površinu od 24 ha su proizvodna i poslovna djelatnost, preduzetnička djelatnost, kao i logistički i distributivni centri.

Tokom 2014. godine izvršena je prodaja četiri parcele s ciljem izgradnje proizvodno – skladišnih objekata sljedećim investitorima: „TRI BEST“ d.o.o. Banja Luka, „Sim Impex“ d.o.o. Banja Luka, „Sepl“ d.o.o. Banja Luka i „Messer BH Gas“ d.o.o.

 Poslovna zona

Poslovna zona

Tokom 2015. godine izvršena je prodaja još sedam parcela sljedećim investitorima: „Madaco“ d.o.o. Banja Luka, „Modul“ d.o.o. Banja Luka, „Nora plast“ d.o.o. Banja Luka, „Sepl“ d.o.o. Banja Luka, „Tehnomerkur“ d.o.o. Banja Luka, „Telding“ d.o.o. Banja Luka i „Elas metalexpert“ d.o.o. Banja Luka. Tokom 2016. godine plac „Telding-a“ d.o.o. Banja Luka kupio je „Tenzo“ d.o.o. Banja Luka.

Krajem 2015. godine Skuština Grada usvojila je regulacioni plan za prostor Poslovna zona „Ramići – Banja Luka“.

U toku 2016. godine izgrađena je prva faza infrastrukture – saobraćajnice sa kompletnom kanalizacijom  (vodovodna, oborinska, elektro, fekalna i telekomunikaciona), ukupne dužine 1.508,72 metra u iznosu 2.047.167,05 KM.

Tokom 2017. godine izvršena je prodaja tri parcele sa četiri objekta sljedećim investitorima: „21. maj“ d.o.o. Banja Luka, pacela sa dva montažna objekta, „ETMah“ d.o.o. Banja Luka, pacela sa objektom „Zgrada održavanja – elektromašinska“,  „Jaćimović“ d.o.o. Banja Luka, pacela sa objektom „LSP“-a. Zakupac „Roloflex“ d.o.o. Banja Luka prešao je pod zakup preduzeća „21. maj“ d.o.o. Banja Luka, koji je kupio objekat u kojem se isti nalazi u zakupu.

Izgrađena je druga faza infrastrukture – saobraćajnice sa kompletnom kanalizacijom  (vodovodna, oborinska, elektro, fekalna i telekomunikaciona), ukupne dužine 468,00 metra i javne rasvjete u dužini 2.400,00 metara  u planiranom iznosu od oko 950.000,00 KM . Od navedenih sredstava Grad obezbjeđuje 416.599,28 KM, dok je ostatak od 509.176,90 obezbjeđeno kroz projekat „RAST“.

Tokom 2018. godine izvršena je prodaja jedne parcele sa dva objekta investitoru: „Tenen“ d.o.o. Banja Luka. Investitor „Elas Metalekspert“ je po prethodnom dokompletiranju parcele u vlasništvu kupio još jednu, susjednu, parcelu čime je zaokružio potrebu za zemljištem.
Na posljednjoj licitaciji 2018. godine, parcelu između željezničkih kolsijeka kupilo je preduzeće „Termomontaža“ a.d. Na licitaciji održanoj 2022. godine prodata je parcela preduzeću „Lupaco“ d.o.o. Banja Luka“.

Planirana je i daljnja kontinuirana objava javnih poziva za prodaju ili  dodjelu u zakup poslovnih prostora, za šta postoji interesovanje.

U okviru Poslovne zone nalazi se velika hala namjenjena za prodaju (prvenstveno) ili izdavanje u svrhu razvijanja proizvodne djelatnosti.

Poziv investitorima

Kupovina ili iznajmljivanje velike hale

Pogledaj

Unutar poslovne zone postoje i dvije slobodne parcele bez objekata i jedna sa objektom u vlasništvu Grada Banja Luka, a koje će biti predmet prodaje. Od magistralnog puta udaljene su 500 m, a od centra grada 10 km. Željeznička pruga prolazi pored poslovne zone i sa dva industrijska kolosjeka ulazi unutar poslovne zone.

Dostupne parcele za investiranje

Pogledaj

Dostupnost infrastrukture budućim investitorima

Pogledaj

Sve informacije u vezi sa „Poslovnom zonom Ramići – Banja Luka“ zainteresovani investitori mogu dobiti u kancelariji Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje i od Upravnika Poslovne zone.

Upravnik Poslovne zone

Kontakt osoba: Milojko Ševa
Telefon: +387 51 220-280
E-mail: milojko.seva@banjaluka.rs.ba

Ažurirano: mart 2023. godine