Пословна зона „Рамићи“

Home / Пословна зона „Рамићи“
Пословна зона „Рамићи“

Пословну зону „Рамићи – Бања Лука“ чине уређено грађевинско земљиште спремно за инвеститоре, изграђени објекти спремни за изнајмљивање и продају (изузев објекта управне зграде), развијена пратећа инфраструктура потребна за развој предузетништва са нагласком на производну дјелатност.

Пословна зона „Рамићи – Бања Лука“ је облик организовања простора намијењен за успјешно и олакшано пословање гдје су сви потребни ресурси стављени у функцију нових инвестиција, раста и запошљавања.

Град Бања Лука је, априла 2012. године, у поступку стечаја, на лицитацији купио имовину предузећа „Унис-Ваљаоница ХВТ“, с циљем да на простору Ваљаонице ХВТ-а изгради пословну зону и запосли нове раднике. Планирани садржаји пословне зоне, која заузима површину од 24 ha су производна и пословна дјелатност, предузетничка дјелатност, као и логистички и дистрибутивни центри.

Током 2014. године извршена је продаја четири парцеле с циљем изградње производно – складишних објеката сљедећим инвеститорима: „TRI BEST“ д.о.о. Бања Лука, „Sim Impex“ д.о.о. Бања Лука, „Sepl“ д.о.о. Бања Лука и „Messer BH Gas“ д.о.о.

 Пословна зона

Пословна зона

Током 2015. године извршена је продаја још седам парцела сљедећим инвеститорима: „Madaco“ д.о.о. Бања Лука, „Модул“ д.о.о. Бања Лука, „Нора пласт“ д.о.о. Бања Лука, „Sepl“ д.о.о. Бања Лука, „Техномеркур“ д.о.о. Бања Лука, „Telding“ д.о.о. Бања Лука и „Elas металexpert“ д.о.о. Бања Лука. Током 2016. године плац „Telding-а“ д.о.о. Бања Лука купио је „Tenzo“ д.о.о. Бања Лука.

Крајем 2015. године Скуштина Града усвојила је регулациони план за простор Пословна зона „Рамићи – Бања Лука“.

У току 2016. године изграђена је прва фаза инфраструктуре – саобраћајнице са комплетном канализацијом  (водоводна, оборинска, електро, фекална и телекомуникациона), укупне дужине 1.508,72 метра у износу 2.047.167,05 КМ.

Током 2017. године извршена је продаја три парцеле са четири објекта сљедећим инвеститорима: „21. мај“ д.о.о. Бања Лука, пацела са два монтажна објекта, „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука, пацела са објектом „Зграда одржавања – електромашинска“,  „Јаћимовић“ д.о.о. Бања Лука, пацела са објектом „ЛСП“-а. Закупац „Roloflex“ д.о.о. Бања Лука прешао је под закуп предузећа „21. мај“ д.о.о. Бања Лука, који је купио објекат у којем се исти налази у закупу.

Изграђена је друга фаза инфраструктуре – саобраћајнице са комплетном канализацијом  (водоводна, оборинска, електро, фекална и телекомуникациона), укупне дужине 468,00 метра и јавне расвјете у дужини 2.400,00 метара  у планираном износу од око 950.000,00 КМ . Од наведених средстава Град обезбјеђује 416.599,28 КМ, док је остатак од 509.176,90 обезбјеђено кроз пројекат „РАСТ“.

Током 2018. године извршена је продаја једне парцеле са два објекта инвеститору: „Тенен“ д.о.о. Бања Лука. Инвеститор „Елас Металексперт“ је по претходном докомплетирању парцеле у власништву купио још једну, сусједну, парцелу чиме је заокружио потребу за земљиштем.
На посљедњој лицитацији 2018. године, парцелу између жељезничких колсијека купило је предузеће „Термомонтажа“ а.д. На лицитацији одржаној 2022. године продата је парцела предузећу „Lupaco“ д.о.о. Бања Лука“.

Планирана је и даљња континуирана објава јавних позива за продају или  додјелу у закуп пословних простора, за шта постоји интересовање.

У оквиру Пословне зоне налази се велика хала намјењена за продају (првенствено) или издавање у сврху развијања производне дјелатности.

Позив инвеститорима

Куповина или изнајмљивање велике хале

Погледај

Унутар пословне зоне постоје и двије слободне парцеле без објеката и једна са објектом у власништву Града Бања Лука, а које ће бити предмет продаје. Од магистралног пута удаљене су 500 m, а од центра града 10 km. Жељезничка пруга пролази поред пословне зоне и са два индустријска колосјека улази унутар пословне зоне.

Доступне парцеле за инвестирање

Погледај

Доступност инфраструктуре будућим инвеститорима

Погледај

Све информације у вези са „Пословном зоном Рамићи – Бања Лука“ заинтересовани инвеститори могу добити у канцеларији Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање и од Управника Пословне зоне.

Управник Пословне зоне

Контакт особа: Милојко Шева
Телефон: +387 51 220-280
E-mail: milojko.seva@banjaluka.rs.ba

Ажурирано: март 2023. године