Јавни превоз

Home / Грађани / Саобраћај / Јавни превоз

Јавни превоз је јавни сервис и као такав представља основни носилац превоза становника и најважнији облик реализације њихових потреба за мобилношћу у сврху одлазака и повратка са посла али и задовољења других мотива као што су куповина, рекреација, културне и спортске потребе и др, те се с правом може рећи да је јавни превоз витална градска компонента од које зависи квалитет живота у граду, те је незамјењива функција у животу грађана, привреде и активности у граду. Посредно, јавни превоз утиче на рационално кориштење градских површина, саобраћајна загушења, брзине и капацитет, те загађење околине у укупном градском саобраћајном систему.

Организација градског и приградског превоза лица, у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају, у надлежности је Града и прописана је Одлуком о јавном превозу лица и ствари на подручју града Бање Луке. Мрежа линија утврђује се Градоначелниковом Наредбом о утврђивању линија јавног градског и приградског превоза лица на подручју града Бања Лука, са даљинаром и одређеним минималним временом вожње.

Редови вожње се утврђују и региструју у складу са потребама корисника превозних услуга. Мијењају се у складу са потребама и на захтјев грађана и превозника, као и на основу утврђених потреба од стране Градске управе, а све у складу са Правилником о начину, критеријумима и поступку усклађивања, овјере и регистрације редове вожње на линијама градског и приградског превоза на подручју града Бања Лука.

Тренутно су регистроване 23 градске и 34 приградскe линијe, на којима се на годишњем нивоу реализије преко 8 милиона километара, односно око 680.000 километара на мјесечном нивоу.

Напомена: Тренутно се примјењује тзв. школски (љетни) ред вожње. Редовни ред вожње (који можете преузети на линковима изнад) биће на снази од 21. јануара 2021. године, по завршетку школског распуста.

Списак линија по групама и превозницима

Погледај

Актуелне цијене карата

Погледај

Уговором су утврђене обавезе превозника у наведеном периоду и одређен цјеновник и начин промјене цијене карата. У градском превозу постоје три врсте карата: појединачна, која се купује у аутобусу; појединачна, која се купује на продајним мјестима превозника, и мјесечна карта (радничка, пензонерска и ђачка), која се, такође, купује на продајним мјестима превозника.

У приградском превозу се може купити појединачна карта у аутобусу и мјесечна карта (такође радничка, пензонерска и ђачка) на продајним мјестима превозника.

Осим наведених врста карата, сваки превозник продаје и јединствену мјесечну карту (ЈМК), која важи на свим линијама градског превоза, као и доплатну карту, која уз зонску приградску карту важи на свим градским линијама.

У Бањој Луци бесплатан превоз имају родитељи погинулих бораца и слијепа лица са пратиоцем. Такође, на једној групи линија, попуст у висини цијене мјесечне пензионерске карте на једној групи линија, имају дјеца погинулих бораца која похађају средњу школу и факултет, те супруге погинулих бораца, које нису пензионери и инвалиди I и II категорије.