Факултети

Home / Грађани / Образовање / Факултети

Универзитет у Бањој Луци основан је 7. новембра 1975. године. Тада је у саставу Универзитета било пет факултета, и то: Електротехнички, Технолошки, Машински, Правни и Економски, као и три више школе. Универзитет данас има 17 факултета, са 93 студијска програма.

Тренутно на Универзитету студира око 13.000 студената из свих крајева Републике Српске, али и из иностранства. Универзитет у свом саставу има и три, за развој науке веома значајне јединице, а то су: Универзитетски рачунарски центар, Универзитетски предузетнички центар и Институт за генетичке ресурсе. На факултетима постоје и веома су активне студентске организације, као и Студентски парламент.

Високошколско образовање стиче се и на универзитетима у приватном сектору. Таквих је у Бањој Луци четири и три приватне високе школе. Укупно у јавном и приватном сектору у области високог образовања, школује се око 22.000 студената

Ректорат Универзитета у Бањој Луци

Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1А
Телефон: 051/321-171, 321-174
Факс: 051/315-694
Email: uni-bl@blic.net
Web: www.unibl.rs.sr

Студентски центар „Никола Тесла“

Адреса: Мајке Југовића 1
Телефон: 051/312-948, 312-959
Факс: 051/435-371

Академија умјетности

Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1А
Телефон: 051/316-292
Факс: 051/316-292
Email: info@aubl.org
Web: www.aubl.org

Прикажи на мапи

Економски факултет

Адреса: Мајке Југовића 4
Телефон: 051/430-010
Факс: 051/430-053
Email: kontakt@efbl.org
Web: www.efbl.org

Прикажи на мапи

Машински факултет

Адреса: Булевар војводе Степе Степановића 71
Телефон: 051/462-400
Факс: 051/465-085
Email: masinski@urc.rs.ba
Web: www.masinskibl.rs.bа

Прикажи на мапи

Пољопривредни факултет

Адреса: Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А
Телефон: 051/312-390
Факс: 051/312-580
Email: agrofabl@blic.net
Web: www.agrofabl.org

Прикажи на мапи

Природно-математички факултет

Адреса: Младена Стојановића 2
Телефон: 051 31 91 42
Факс: 051 31 91 42
Email: sekretarica@pmfbl.org
Web: www.pmfbl.org

Прикажи на мапи

Факултет политичких наука

Адреса: Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1а
Телефон: 051/323-630
Факс: 051/323-630
Email: info@fpn.unibl.org
Web: www.fpnbl.org

Прикажи на мапи

Филолошки факултет

Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1а
Телефон: 051/340-120
Факс: 051/340-145
Email:  info@flf.unibl.org
Web: www.filoloski.rs.ba

Прикажи на мапи

Рударски факултет

Адреса: Саве Ковачевића бб, Приједор
Телефон: 052/241-660
Факс: 052/241-660
Email: info@rf.unibl.org
Web: www.rf.unibl.org

Прикажи на мапи

Факултет безбједносних наука

Адреса: Саве Ковачевића бб, Приједор
Телефон: 051/333-603
Факс: 051/333-603
Email: info@fbn.unibl.org
Web: www.fbn.unibl.org

Прикажи на мапи

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Адреса: Булевар војводе Степе Степановића 77
Телефон: 051/462-543
Факс:  051/462-543
Email: info@agfbl.org
Web: www.aggf.unibl.org

Прикажи на мапи

Електротехнички факултет

Адреса: Патре 5
Телефон: 051/221-820
Факс: 051/211-408
Email: office@etfbl.net
Web: www.etfbl.net

Прикажи на мапи

Медицински факултет

Адреса: Саве Мркаља 14
Телефон: 051/234-100
Факс: 051/215-454
Email: medicinskifakultetbl@yahoo.com
Web: www.mf-bl.rs.ba

Прикажи на мапи

Правни факултет

Адреса: Булевар воjводе Степе Степановића 77
Телефон: 051/339-000
Факс: 051/460-602
Email: dekanat@pravobl.com 
Web: www.pravobl.com

Прикажи на мапи

Технолошки факултет

Адреса: Булевар војводе Степе Степановића 73
Телефон: 051/465-032
Факс: 051/465-032
Email: tf_sekretarijat@urc.rs.ba
Web: tfbl.org

Прикажи на мапи

Факултет физичког васпитања и спорта

Адреса: Универзитетски град Булевар војводе Петра Бојовића 1А
Телефон: 051/312-280
Факс: 051/312-280
Email: ffvis@blic.net
Web: www.ffvis.org

Прикажи на мапи

Филозофски факултет

Адреса: Војводе Степе Степановића 75а
Телефон: 051/322-780
Факс: 051/325-811
Email: info@ff.unibl.org
Web: www.ff.unibl.org

Прикажи на мапи

Шумарски факултет

Адреса: Војводе Степе Степановића 75а
Телефон: 051/460-550
Факс: 051/460-550
Email: sum_fak@blic.net
Web: www.sfbl.org

Прикажи на мапи