Средње школе

Home / Грађани / Образовање / Средње школе

Гимназија

Адреса: Змај Јовина 13
Телефон: 051 213-259, 213-283
Факс: 051 223-571, 212-249

Eкономска школа

Адреса: Краља Алфонса XIII број 34
Телефон: 051 231 250
Факс: 051 231 251

Медицинска школа

Адреса: Цетињска 1
Телефон: 051 216 480, 214 243
Факс: 051 216 480, 216 481

Пољопривредна школа

Адреса: Књаза Милоша 9
Телефон: 051 303 576
Факс: 051 329 521

Технолошка школа

Адреса: Пиланска бб
Телефон: 051 319 155
Факс: 051 302 381

Школа ученика у привреди

Адреса: Николе Пашића бб
Телефон: 051 213 434
Факс: 051 213 428

Центар

Адреса: Пољоканов парк бб
Телефон: 051 201 007
Факс: 051 201 710

Католички школски центар

Адреса: Српска 28
Телефон: 051 211 670
Факс: 051 212 750

Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слуха и говора

Адреса: Јована Рашковића 28
Телефон: 051 214 491
Факс: 051 214 493

Грађевинска школа

Адреса: Младена Стојановића 7
Телефон: 051 313-717
Факс: 051 313-717

Електротехничка школа

Адреса: Јеврејска бб
Телефон: 051 301 259
Факс: 051 301 259

Музичка школа

Адреса: Јована Дучића 23
Телефон: 051 214 786
Факс: 051 214 739

Техничка школа

Адреса: Ђуре Даничића 2
Телефон: 051 348 212
Факс: 051 348 213

Угоститељско-трговинско-туристичка школа

Адреса: Степе Степановића 44
Телефон: 051 466 204
Факс: 051 466 204

Средњошколски центар

Адреса: Деспота Стефана Лазаревића бб
Телефон: 051 379 410
Факс: 051 379 411

Средњошколски центар

Адреса: Пере Креце 13
Телефон: 051 430 982
Ел. пошта: srednjaskola@apeiron-ssc.com

Средњошколски центар

Адреса: Јована Дучића 23
Телефон: 051 248 339
Факс: 051 248 329