Средње школе

Home / Грађани / Образовање / Средње школе

Гимназија

Адреса: Змај Јовина 13
Телефон: 051 213-259, 213-283
Факс: 051 223-571, 212-249
Ел. пошта: ss01@skolers.org

Eкономска школа

Адреса: Краља Алфонса XIII број 34
Телефон: 051 231 250
Факс: 051 231 251
Ел. пошта: ss03@skolers.org

Медицинска школа

Адреса: Цетињска 1
Телефон: 051 216 480, 214 243
Факс: 051 216 480, 216 481
Ел. пошта: ss05@skolers.org

Пољопривредна школа

Адреса: Књаза Милоша 9
Телефон: 051 303 576
Факс: 051 329 521
Ел. пошта: ss06@skolers.org

Технолошка школа

Адреса: Пиланска бб
Телефон: 051 319 155
Факс: 051 302 381
Ел. пошта: ss08@skolers.org

Политехничка школа

Адреса: Николе Пашића бб
Телефон: 051 213 434
Факс: 051 213 428

Центар Заштити ме

Адреса: Пољоканов парк бб
Телефон: 051 201 708
Ел. пошта: zastiti@inecco.net

Опћа Гимназија Католичког школског центара

Адреса: Српска 30
Телефон: 051 212 750
Ел. пошта: opcagim.kscbl@gmail.com

Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора

Адреса: Јована Рашковића 28
Телефон: 051 214 491
Ел. пошта: spec02@skolers.org

Грађевинска школа

Адреса: Младена Стојановића 7
Телефон: 051 313-717
Факс: 051 313-717
Ел. пошта: ss02@skolers.org

Електротехничка школа

Адреса: Јеврејска бб
Телефон: 051 301 259
Факс: 051 301 259
Ел. пошта: ss04@skolers.org

Умјетничка школа Владо Милошевић

Адреса: Јована Дучића 23
Телефон: 051 214 786
Факс: 051 214 739
Ел. пошта: ms01@skolers.org

Техничка школа

Адреса: Ђуре Даничића 2
Телефон: 051 348 212
Факс: 051 348 213
Ел. пошта: ss07@skolers.org

Угоститељско-трговинско-туристичка школа

Адреса: Степе Степановића 44
Телефон: 051 466 204
Факс: 051 466 204
Ел. пошта: ss09@skolers.org

Средњошколски центар Љубиша Младеновић

Адреса: Деспота Стефана Лазаревића бб
Телефон: 051 379 410
Ел. пошта: info@spskola.com

Средњошколски центар Апеирон

Адреса: Пере Креце 13
Телефон: 051 247 920
Ел. пошта: srednjaskola@apeiron-ssc.com

Средњошколски центар Гаудеамус

Адреса: Јована Дучића 23а
Телефон: 051 248 339
Ел. пошта: info@scgaudeamus.com