РАДНА ТИЈЕЛА

Home / Скупштина Града / РАДНА ТИЈЕЛА

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине. Стална радна тијела Скупштине образују се по одредбама Статута Града и овог Пословника. Повремена радна тијела образују се посебном одлуком, којом се одређује дјелокруг рада, овлашћења и састав радног тијела, и рок у којем радно тијело треба да обави послове због којих се образује.

Радна тијела Скупштине имају предсједника, у правилу, и замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава његовим сједницама. Састав радног тијела одговара страначкој заступљености у Скупштини. Одборник може бити члан једног или више радник тијела. За чланове појединих тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може битивећи од половине укупног броја чланова радног тијела Скупштине. У случају из претходног става, предсједник радног тијела може бити само одборник.

Распоред одржавања сједница радних тијела

Радна тијела – 27. сједница

Погледај

Учешће у раду радних тијела

Акредитовани субјекти

Погледај

Комисије

Комисија за избор и именовање, награде и признања

1) Драгослав Топић, предсједник, СНСД-а,
2) Срђан Амиџић, замјеник предсједника, СНСД-а,
3) Станислав Палија, члан, одборник СНСД-а,
4) Милко Грмуша, члан, одборник ПДП-а,
5) Јово Савановић, члан, одборник ПДП-а,
6) Милан Милаковић, члан, одборник СПС-а,
7) Невен Станић, члан, одборник УС-а,
8) Ђуро Чубриловић, члан, одборник ДЕМОС-а,
9) Никола Вукчевић, члан, Одборничка група Социјалистичка партија.

 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине града Бања Лука

1) Љубо Нинковић, предсједник – Клуб одборника СНСД-а,
2) Смиљана Моравац Бабић, замјеник предсједника – Клуб одборника ПДП-а,
3) Станислав Палија, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Драгослав Топић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
5) Милко Грмуша, члан – Клуб одборника ПДП-а,
6) Невен Станић, члан – Клуб одборника Уједињена Српска,
7) Саша Лазић, члан – одборник НФ и БЛ зове,
8) Сања Павловић, спољни члан – представник СНСД-а,
9) Марко Гранула, спољни члан – представник независног одборника из реда националних мањина.

Комисија за буџет и финансије

1) Драган Милановић, предсједник – Клуб одборника ПДП-а,
2) Драган Стрика, замјеник предсједника – Клуб одборника СПС-а,
3) Невена Тодоровић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Ранкица Пушић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
5) Невен Станић, члан – Клуб одборника Уједињена Српска,
6) Ђуро Чубриловић, члан – Одборничка група ДЕМОС-а,
7) Никола Вукчевић, члан, Одборничка група Социјалистичка партија.

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова

1) Драган Бањац, предсједник – Одборничка група Социјалистичка партија,
2) Јово Савановић, замјеник предсједника – Клуб одборника ПДП-а,
3) Зоран Поповић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Мишо Ковачевић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
5) Ненад Грбић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
6) Бојан Пећанац, члан – Клуб одборника СНСД-а,
7) Дарко Милошевић, члан – Клуб одборника СПС-а,
8) Жељко Амиџић, члан – Клуб одборника Уједињена Српска,
9) Саша Лазић, члан – одборник НФ и БЛ зове.

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

1) Зоран Поповић, предсједник – Клуб одборника СНСД-а,
2) Немања Кондић, замјеник предсједника – Клуб одборника НФ и БЛ зове,
3) Бојан Пећанац, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Драгослав Топић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
5) Смиљана Моравац Бабић, члан – Клуб одборника ПДП-а,
6) Дарко Милошевић, члан – Клуб одборника СПС-а,
7) Миленко Росић, члан – Клуб одборника Уједињена Српска,
8) Слободан Станаревић, члан – Одборничка група ДЕМОС-а,
9) Драган Бањац, члан – Одборничка група Социјалистичка партија.

Комисија за инвалидску и борачку заштиту

1) Маринко Умичевић, предсједник – Клуб одборника СНСД-а,
2) Никола Вукчевић, члан, Одборничка група Социјалистичка партија,
3) Зоран Поповић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Крсто Голијанин, члан – Клуб одборника ПДП-а,
5) Саша Кондић, члан – Клуб одборника СПС-а,
6) Александар Петковић, члан – одборник СДС-а,
7) Саша Чудић, члан – независни одборник из реда националних мањина,
8) Бојан Келеман, спољни члан – представник Градске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бања Лука,
9) Горан Рогић, спољни члан – представник Борачке организације Града Бања Лука.

Комисија за привреду и развој

1) Драган Стрика, предсједник – Клуб одборника СПС-а,
2) Маринко Умичевић, замјеник предсједника – Клуб одборника СНСД-а,
3) Ненад Грбић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Милко Грмуша, члан – Клуб одборника ПДП-а,
5) Драган Милановић, члан – Клуб одборника ПДП-а,
6) Ђуро Чубриловић, члан – Одборничка група ДЕМОС-а,
7) Драган Бањац, члан – Одборничка група Социјалистичка партија,
8) Саша Лукић, спољни члан – представник СНСД-а,
9) Гордан Балабан, спољни члан – представник Уједињене Српске.

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа

1) Слободан Станаревић, предсједник – Одборничка група ДЕМОС-а,
2) Ненад Грбић, замјеник предсједника – Клуб одборника СНСД-а,
3) Срђан Амиџић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Драгослав Топић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
5) Мишо Ковачевић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
6) Саша Кондић, члан – Клуб одборника СПС-а,
7) Александар Петковић, члан – одборник СДС-а,
8) Саша Чудић, члан – независни одборник из реда националних мањина.
9) Дијана Јешић, члан – Клуб одборника НФ и БЛ зове
10) Никола Вукчевић – одборник СП-а.

Одбор за здравство, школство и социјалну политику

1) Снежана Кутлешић Стевић, предсједник – Клуб одборника СНСД-а,
2) Ђуро Чубриловић, замјеник предсједника – Одборничка група ДЕМОС-а,
3) Невена Тодоровић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Љубо Нинковић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
5) Дијана Јешић, члан – Клуб одборника НФ и БЛ зове,
6) Крсто Голијанин, члан – Клуб одборника ПДП-а,
7) Дарко Милошевић, члан – Клуб одборника СПС-а,
8) Срђан Борковић, спољни члан – представник Уједињене Српске,
9) Милица Дробац Павићевић, спољни члан – представник Народног покрета Бањалука зове.

Одбор за регионалну и међународну сарадњу

1) Дијана Јешић, предсједник – Клуб одборника НФ и БЛ зове,
2) Љубо Нинковић, замјеник предсједника – Клуб одборника СНСД-а,
3) Снежана Кутлешић Стевић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Немања Кондић, члан – Клуб одборника НФ и БЛ зове,
5) Саша Кондић, члан – Клуб одборника СПС-а,
6) Миленко Росић, члан – Клуб одборника Уједињена Српска,
7) Ђуро Чубриловић, члан – Одборничка група ДЕМОС-а.

Одбор за сарадњу са вјерским заједницама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова

1) Немања Кондић, предсједник – Клуб одборника НФ и БЛ зове,
2) Саша Чудић, замјеник предсједника – независни одборник из редa националних мањина,
3) Ненад Грбић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Дијана Јешић, члан – Клуб одборника НФ и БЛ зове,
5) Жељко Амиџић, члан – Клуб одборника Уједињена Српска,
6) Александар Петковић, члан – одборник СДС-а,
7) Ања Љубојевић, спољни члан – представник СНСД-а,
8) Павле Кнежевић, спољни члан – представник ПДП-а,
9) Јелена Поповић, спољни члан– представник Социјалистичке партије.

Савјет за младе и спорт

1) Драган Бањац, предсједник – Одборничка група Социјалистичка партија,
2) Саша Лазић, замјеник предсједника – одборник НФ и БЛ зове,
3) Маринко Умичевић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Станислав Палија, члан – Клуб одборника СНСД-а,
5) Бојан Пећанац, члан – Клуб одборника СНСД-а,
6) Крсто Голијанин, члан – Клуб одборника ПДП-а,
7) Саша Кондић, члан – Клуб одборника СПС-а
8) Жељко Амиџић, члан – Клуб одборника Уједињена Српска,
9) Ђуро Чубриловић, члан – Одборничка група ДЕМОС-а,
10) Никола Новаковић, спољни члан – представник ПДП-а,
11) Ацо Романић, спољни члан – представник Савјета омладинских организација града Бања Лука.

Савјет за културу

1) Невен Станић, предсједник – Клуб одборника Уједињена Српска,
2) Снежана Кутлешић Стевић, замјеник предсједника – Клуб одборника СНСД-а,
3) Маринко Умичевић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
4) Невена Тодоровић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
5) Мишо Ковачевић, члан – Клуб одборника СНСД-а,
6) Јово Савановић, члан – Клуб одборника ПДП-а,
7) Смиљана Моравац Бабић, члан – Клуб одборника ПДП-а,
8) Хелена Керкез, спољни члан – представник СПС-а,
9) Јанко Врачар, спољни члан – представник СДС-а.