Спорт

Home / Грађани / Спорт

Полазећи од значаја спорта за здравље грађана, социјалну интеграцију, међународни престиж и афирмацију, национални понос, осјећање припадности, морал и друге вриједности од општег интереса, неопходно је да се шира заједница, не само одржи већ и отвори нове перспективе развоја спорта, учествује у стварању услова за развој спорта.

Историја спорта у Бањој Луци је доживjeла праву експанзију  послије Другог  свјетског рата, када се оснивају бројни спортски  клубови и  удружења.  Из њих ће се касније изродити свјетски  асови који  ће широм свијета пронијети  славу нашег града. Због тога, спорт у Бањој Луци је имао, има и имаће посебно мјесто, као важан сегмент у развоју и напретку града на Врбасу.

Спортске организације

Данас у Бањој Луци активно раде 252 спортске организације, у 40 грана спорта, од чега је 13 спортских организација инвалидних лица. Спортски клубови организовани су у 25 градских гранских савеза. Најмасовнија грана спорта је фудбал који има 30 спортских организација, затим кошарка 16, карате 13, рукомет 12, шах 11, итд.

Спортски објекти

На подручју Бање Луке постоји знатан број затворених и отворених спортских објеката. Од затворених спортских објекта, најзначајније мјесто заузимају спортске дворане „Борик“ и „Обилићево“, затим Градски олимпијски базен, док од отворених значајно мјесто заузима Градски стадион, затим тениски терени у парку „Младен Стојановић“ и тениски терени „Борик“, кајак-кану и рафтинг стаза на ријеци Врбас у кањону Тијесно, и спортски полигон Залужани.

Освајачи медаља

Град Бања Лука одувијек је био препознатљив као град спорта и младих који има дугу спортску традицију. Завидне успјехе на спортским такмичењима постизали су и бањалучки спортисти који су свом граду подарили 13 медаља са Олимпијских игара (8 златних, 1 сребрна и 4 бронзане медаље) и 15 медаља са Свјетских првенстава, и низ медаља са других првенстава и међународних такмичења.

Годишњи календар спортских манифестација

са прегледом значајних спортских догађаја који су организовани у Бањој Луци

Имајући у виду традицију спорта и спортских манифестација у Бањој Луци, међународни значај и афирмацију спорта града, као и финансијске могућности градског буџета, на основу приједлога градских гранских спортских савеза и спортских организација, које своје програмске активности реализују на подручју Бање Луке, сваке године врши се израда годишњег календара спортских манифестација, тако да је и у 2016. години заступљено седамнест спортских манифестација. У календару спортских манифестација Града Бања Лука, заступљене су једна до двије манифестације у једној грани спорта. Поред традиционалних спортских манифестација које се одржавају дужи временски период, годишњим календаром спортских манифестација обухваћена је организација званичних свјетских и европских такмичења, односно међународних спортских такмичења. Имајући у виду да поред организације свјетских, европских и балканских првенстава, традиционалних спортских манифестација које доприносе афирмацији и популаризацији спорта у граду, а које чине годишњи календар спортских манифестација, финансијским планом календара спортских манифестација такође се суфинансирају и организационо подржавају и остале спортске манифестације уколико програм манифестације или такмичења задовољава опште услове. Спортска рекреација представља посебну област физичке културе чијим садржајима требају бити обухваћене све старосне групе и категорије, како у градским тако и у приградским подручијима.

Циљ ове области је  подизање нивоа физичког статуса сваког појединца без обзира на узраст и степен тренутих физичких способности, отклањање посљедица савременог начина живота (недостатак кретања, негативни ефекти радног процеса), а планирање систематског процеса спровођења спортске рекреације не може се реализовати без основних услова за бављење рекреацијом, а то су спортско-рекреативни центри и игралишта. Имајући у виду напријед наведено, Град Бања Лука је уложио значајна финансијска средства и санирао одређен број игралишта у градским и приградским мјесним заједницама који су лако доступни великом броју грађана. Градска управа Града Бања Лука пратећи тренд, по угледу на европске градове, приступила је изградњи тзв. теретана у природи, чиме је омогућено свим грађанима, без обзира на пол и узраст, да задовоље своје потребе за физичким вјежбањем на отвореном. Предност изградње теретана у природи, огледа се у чињеници да су оне доступне грађанима без обзира на временске прилике и лако се користе због своје једноставности. У протеклом периоду, на четири локалитета  у Граду која су препозната као мјеста велике фреквенције грађана ради бављења рекреативним активностима, постављене су справе за вјежбање на отвореном. Такође, на подручју града, постављене су шаховске гарнитуре за шах на отвореном  на подручју седам мјесних заједница, те бетонски столови за стони тенис у парку „Младена Стојановић“, насељу Симе Матавуља и насељу Ђуро Ђаковић.

Значајни организовани спортски догађаји

Погледај

Спортски објекти на подручју Града

затворени и отворени спортски објекти

Када су у питању затворени спортски објекти, највећи број се односи на фискултурне сале основних и средњих школа. На подручју града Бањалуке налази се 28 фискултурних сала основних школа и 11 фискултурних сала средњих школа. Фискултурне сале се користе за реализацију настваног плана и програма, док се у ванннаставним активностима фискултурне сале користе спортске организације, и то за реализацију тренажних активности са млађим узрасним категоријама.

Од отворених спортских објеката највећи број чине тениски и фудбалски терени. У граду Бањалуци постоји 31 тениски терен од којих је већина са подлогом од црвене шљаке. Фудбалски клубови своје активности које се односе на реализацију тренажног и такмичарског процеса спроводе на 18 фудбалских терена.