Стратешки документи

Home / Привреда / Стратешки документи

Акциони планови

Акциони план пројеката за 2020. г.

Погледај

Акциони план пројеката за 2019. г.

Погледај

Акциони план пројеката за 2018. г.

Погледај

Акциони план пројеката за 2017. г.

Погледај

Акциони план пројеката за 2016.г.

Погледај

Акциони план пројеката за 2015. г.

Погледај

План капиталних инвестиција (2018. - 2020.г.)

Погледај

План капиталних инвестиција (2015. - 2017.г.)

Погледај

Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2020.г.

Погледај

Закључак о усвајању извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2020.г.

Погледај

Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2019.г.

Погледај

Закључак о усвајању извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2019.г.

Погледај

Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2018.г.

Погледај

Закључак о усвајању извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2018.г.

Погледај

Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2017.г.

Погледај

Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2015. и 2016.

Погледај

Акциони план запошљавања (2017.г.)

мај, 2017. година

Погледај

Акциони план ен. ефикасности (2016. - 2019.г.)

фебруар, 2016. година

Погледај

Локални еколошки акциони план (2022. - 2027.г.)

децембар, 2022. година

Погледај

Локални еколошки акциони план (2016. - 2021.г.)

децембар, 2015. година

Погледај

Извјештај о провођењу Локалног еколошког акционог плана (2014. - 2015.г.)

2016. година

Погледај

Локални гендер акциони план Града Бања Лука 2022-2025. године

децембар, 2021. година

Погледај

Закључак о усвајању

2021. година

Погледај

Остале стратегије и студије

Стратегија развоја културе за период (2018-2028. г.)

Погледај

Стратегија развоја туризма града Бања Лука (2013. - 2020. г.)

Погледај

Стратегија непрофитно-социјалног становања (2015. - 2020. г.)

Погледај

Стратегија развоја локалних путева и улица града Бања Лука (2017. - 2022. г.) - I дио

Погледај

Стратегија развоја локалних путева и улица града Бања Лука (2017. - 2022. г.) - II дио

Погледај

Стратегија развоја сектора МСП-а и предузетништва (2010. - 2015. г.)

Погледај

Стратегија руралног развоја града Бање Луке (2010. - 2015. г.)

Погледај

Студија ″Рурални интегрални развој на подручју кањона Врбаса и платоа Мањаче″

Погледај

Студија ″Интегрални рурални развој на подручју сјеверозападног дијела града Бање Луке″

Погледај

Просторни план Града Бања Лука

Погледај