Стратегија развоја Града

Home / Градска управа / Стратегија развоја Града

ВИЗИЈА

Бања Лука – главни град, регионални центар, модеран, европски град

Business-Friendly, Smart City, Green City – средина са повољним амбијентом за пословање, град савремених технологија и зеленила.

Град са перспективом развоја, град активних грађана, економски развијен, инфраструктурно и комунално повезан изнутра и извана, са богатим културним, спортским и туристичким садржајима, угодан за живот, са здравом и заштићеном животном средином.

Стратегија развоја

Погледај

Преглед пројеката и мјера

Погледај

Одлука о усвајању Стратегије

Погледај

Одбор за праћење провођења Стратегије

Погледај

Изјава о партнерству (Партнерска група)

Погледај

Извјештај о реализацији (2011. г.)

март, 2011. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2013. г.)

јануар, 2014. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2014. г.)

март, 2015. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2015. г.)

март, 2016. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2016. г.)

октобар, 2017. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2017. г.)

април, 2018. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2018. г.)

јун 2019. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2019. г.)

јул 2020. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2019. г.)

Закључак о усвајању

Погледај

Акциони план пројеката за 2020. годину

јун 2020. година

Погледај