Стратешки документи

Home / Привреда / Стратешки документи

Акциони планови

Акциони план пројеката за 2017. г.

Погледај

Акциони план пројеката за 2016.г.

Погледај

Акциони план пројеката за 2015. г.

Погледај

План капиталних инвестиција (2015. - 2017.г.)

Погледај

Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2015. и 2016.

Погледај

Акциони план запошљавања (2017.г.)

мај, 2017. година

Погледај

Акциони план ен. ефикасности (2016. - 2019.г.)

фебруар, 2016. година

Погледај

Локални еколошки акциони план (2016. - 2021.г.)

децембар, 2015. година

Погледај

Извјештај о провођењу Локалног еколошког акционог плана (2014. - 2015.г.)

2016. година

Погледај

Остале стратегије и студије

Стратегија развоја туризма града Бања Лука (2013. - 2020. г.)

Погледај

Стратегија непрофитно-социјалног становања (2015. - 2020. г.)

Погледај

Стратегија развоја локалних путева и улица града Бања Лука (2017. - 2022. г.) - I дио

Погледај

Стратегија развоја локалних путева и улица града Бања Лука (2017. - 2022. г.) - II дио

Погледај

Стратегија развоја сектора МСП-а и предузетништва (2010. - 2015. г.)

Погледај

Стратегија руралног развоја града Бање Луке (2010. - 2015. г.)

Погледај

Студија ″Рурални интегрални развој на подручју кањона Врбаса и платоа Мањаче″

Погледај

Студија ″Интегрални рурални развој на подручју сјеверозападног дијела града Бање Луке″

Погледај

Просторни план Града Бања Лука

Погледај