Стратегија развоја Града

Home / Градска управа / Стратегија развоја Града

Стратегија развоја града Бања Лука у периоду 2018-2027. (израда)

Ситуациона анализа_II_нацрт_ажурирано 7.3.2018. године

Погледај

Стратегија развоја (2007 - 2015)

април, 2008. година

Погледај

Стратегија развоја (ревидирана)

април, 2012. година

Погледај

Продужен период важења до 2019.

24.11.2015. година
Одлука о измјени Одлуке о усвајању Стратегије развоја Града Бања Лука у периоду 2007 – 2015. године

Погледај

Извјештај о реализацији (2011. г.)

март, 2011. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2013. г.)

јануар, 2014. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2014. г.)

март, 2015. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2015. г.)

март, 2016. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2016. г.)

октобар, 2017. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2017. г.)

април, 2018. година

Погледај