Стратегија развоја Града

Home / Градска управа / Стратегија развоја Града

Нацрт Стратегије развоја града у периоду 2018-2027. године

На засједању Скупштине Града, одржаном 24. октобра 2018. године, одборници су утврдили Нацрт Стратегије развоја града Бања Лука за период 2018-2027. година и упутили га у јавну расправу, која ће трајати од 26. октобра до 12. новембра 2018. године.

Ријеч је о кључном стратешко – планском документу, који треба да усмјерава и подстиче будући раст и развој града.

Сви заинтересовани своје приједлоге, примједбе и сугестије на Нацрт могу доставити Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање путем протокола у Пријемној канцеларији или путем електронске поште, на адресу: strategijabl2027@banjaluka.rs.ba.

Стратегију развоја града Бања Лука израдио је Развојни тим Града у оквиру Пројекта локалног интегрисаног развоја (ЛИР), који представља заједничку иницијативу Европске уније (ЕУ) и Развојног програма Уједињених нација (УНДП).

У наставку можете да погледате Нацрт овог документа са прилозима, као и План провођења јавне расправе…

Нацрт Стратегије развоја

Погледај

Преглед пројеката и мјера

Погледај

Таблице за кохерентност

Погледај

Социо-економска анализа

Погледај

План провођења јавне расправе

Погледај

Закључак о усвајању Нацрта Стратегије

Погледај

Одлука о приступању процесу израде Стратегије

Погледај

Рјешење о именовању Тима

Погледај

Рјешење о именовању Тима-допуна

Погледај

Изјава о партнерству (Партнерска група)

Погледај

Стратегија развоја града Бања Лука (још актуелна)

Стратегија развоја (ревидирана)

април, 2012. година

Погледај

Стратегија развоја (2007 - 2015)

април, 2008. година

Погледај

Продужен период важења до 2019.

24.11.2015. година
Одлука о измјени Одлуке о усвајању Стратегије развоја Града Бања Лука у периоду 2007 – 2015. године

Погледај

Извјештај о реализацији (2011. г.)

март, 2011. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2013. г.)

јануар, 2014. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2014. г.)

март, 2015. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2015. г.)

март, 2016. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2016. г.)

октобар, 2017. година

Погледај

Извјештај о реализацији (2017. г.)

април, 2018. година

Погледај