Дежурне службе

Home / Грађани / Дежурне службе

Пријавите комуналне проблеме

Запажања и примједбе, које се односе на одржавање комуналне инфраструктуре (оштећења на саобраћајницама и пјешачким површинама, хоризонталној и вертикалној саобраћајној сигнализацији, семафорима, кварови на јавној расвјети, оштећења или уништавање зелених површина, комуналне опреме, клупе, корпе за отпатке, надстрешнице на аутобуским стајалиштима, контејнери за одлагање отпада, стубићи) можете да пријавитe путем информатичке апликације „Грађанска патрола“.

Грађанска патрола

Доступна путем постојећих платформи Play store и App store, потпуно бесплатно.

Дежурни телефон (за пријаву комуналних проблема)

Телефон: 051/244-593 (од 8 до 16h)
E-mail: komunalno@banjaluka.rs.ba
Канцеларија: број 229

Центар за обавјештавање 121
Полиција 122
Ватрогасци 123
Хитна помоћ 124

Ова служба је на располагању грађанима од 00 до 24 часа. У надлежност комуналне полиције спадају неправилности везане за: поштовање радног времена угоститељских објеката и чујности музике ван истих, заштиту јавних површина, забрану кориштења истих без одобрења, њихово оштећење, одлагање отпадног материјала, предмета, ствари, старих аутомобила на исте без одобрења, лијепљење плаката на дрвореде, стубове јавне расвјете, семафоре, саобраћајне знакове те осталу комуналну опрему, непрописно паркирање моторних возила и одржавање јавног водовода и јавне канализације.

Комунално-инспекцијске пријаве

Телефон: 051/306-464 и 051/348-846 (00-24 часа);
Ел. пошта: komunalna.policija@banjaluka.rs.ba
Адреса: Улица краља Алфонса XIII број 12

Такође, у њиховој надлежности су: истицање назива фирми, натписа и реклама; одржавање, уређење, употреба и заштита комуналних објеката и уређаја, јавних депонија, јавне расвјете, јавних површина, спортских објеката, купалишта, излетишта, зграда и кућног реда у зградама, непрописно држање домаћих животиња, забрана употребе дувана и дуванских производа на јавним мјестима, забрана продаје и употребе алкохолних пића на јавним мјестима лицима млађим од 18 година и други послови из области комуналне дјелатности који су утврђени по важећим прописима.)