Образовање

Home / Грађани / Образовање

У области образовања, локална власт има законом прописану обавезу да обезбјеђује услове за боравак дјеце у предшколским установама. Основно, средње и високо образовање су у надлежности Министарства просвјете и културе Републике Српске. Обавеза Града Бања Лука је да обезбиједи дио средстава за инвестиционо-текуће одржавање, у складу са могућностима, материјалне трошкове школе, за такмичење ученика на општинском нивоу, као и трошкове учешћа ученика са подручја општине на регионалном такмичењу.

Предшколско образовање

Предшколско васпитање и образовање одвија се у Јавној установи Центар за предшколско васпитање и образовање.

Установа у свом саставу има 31 вртић у којима је смјештено 2.576 дјеце узраста од једне до шест година. Дјеца су распоређена у јасличке и вртићке групе.

У граду такође раде и приватне предшколске установе, регистроване као вртићи или клубови за дјецу. На подручју града налазе се 32 приватне предшколске установе које имају рјешење о одобрењу обављања дјелатности предшколског васпитања и образовања и уписане су у Регистар предшколских установа, који води Министарство.

Од априла 2022.године, Град Бања Лука, у оквиру пројекта „0 дјеце на листама чекања за вртић“, суфинансира трошкове услуге боравка дјеце у приватним предшколским установама, у износу до 60.00 КМ.

Сви вртићи у јавном и приватном сектору раде у складу са Програмом за предшколско васпитање и образовање који доноси Министарство просвјете и културе.

Основно образовање

Основно образовање се одвија у 29 централних и 26 подручних школа (два Центра: „Заштити ме“ и Центру за образовање и рехабилитацију слушања и говора) и у двије приватне школе, Прва балетска школа и ОШ „Никола Тесла“. У школској 2022/2023. години у основним школама се школује се 16.854 ученика од првог до деветог разреда. Настава у основним школама у школској 2022/23. години одвија се у складу са Календаром рада за поменуту школску годину, који је донијело Министарство просвјете и културе РС.

Средње образовање

На подручју града средње образовање, како опште тако и стручно, се одвија у 17 средњих школа, и то у 13 јавних и четири приватне. У школској 2022/2023. години школује се укупно 9.015 средњошколаца. Међу њима је 1.952 ученика, који су са других општина, а школују се у средњим школама града Бања Лука.

Високо образовање

Бања Лука је универзитетски град. У граду на Врбасу студенти из свих крајева РС, БиХ и шире имају могућност да високошколско образовање стичу на Јавном универзитету Бања Лука, који у свом саставу има 17 факултета и 93 студијских програма. На Јавном универзитету се школује 13.141 студената. Универзитет у свом саставу има и три, за развој науке веома значајне јединице, а то су: Универтитетски рачунарски центар, Универзитетски предузетнички центар и Институт за генетичке ресурсе. На факултетима постоје и веома су активне студентске организације, као и Студентски парламент. Високошколско образовање стиче се и на универзитетима у приватном сектору. Таквих је у Бањој Луци четири и три приватне високе школе. Укупно у јавном и приватном сектору у области високог образовања, школује се око 22.000 студената.

Тренутно на Универзитету студира око 13.000 студената из свих крајева Републике Српске, али и из иностранства. Универзитет у свом саставу има и три, за развој науке веома значајне јединице, а то су: Универзитетски рачунарски центар, Универзитетски предузетнички центар и Институт за генетичке ресурсе. На факултетима постоје и веома су активне студентске организације, као и Студентски парламент.

Град подржава многе пројекте који се проводе у свим областима образовања, а сваке године традиционално, у вријеме Светосавља, Градоначелник додјељује награде најбољим ученицима основних и средњих школа за одличан успјех и примјерно валадање, те освојена значајна мјеста на општинским и регионалним такмичењима.