Образовање

Home / Грађани / Образовање

У области образовања, локална власт има законом прописану обавезу да обезбјеђује услове за боравак дјеце у предшколским установама. Основно, средње и високо образовање су у надлежности Министарства просвјете и културе Републике Српске. Обавеза Града Бања Лука је да обезбиједи дио средстава за инвестиционо-текуће одржавање, у складу са могућностима, материјалне трошкове школе, за такмичење ученика на општинском нивоу, као и трошкове учешћа ученика са подручја општине на регионалном такмичењу.

Предшколско образовање

Предшколско образовање одвија се у Јавној установи Центар за предшколско васпитање и образовање. Установа у свом саставу има 24 вртића у којима је смјештено око 2.025 дјеце, узраста од једне до шест година. Дјеца су углавном распоређена у јасличке и вртићке групе.
У граду такође раде приватне предшколске установе, регистроване као вртићи или клубови за дјецу. На подручју града су три приватна вртића и око 20 клубова за дјецу.
Сви вртићи у јавном и приватном сектору, раде у складу са Програмом за предшколско васпитање и образовање који доноси Министарство просвјете и културе.

Основно образовање

Основно образовање се одвија у 29 централних и 26 подручних школа (два Центра: „Заштити ме“ и Центру за образовање и рехабилитацију слушања и говора) и Првој балетској школи. У школској 2018/2019. години у основним школама се школује 16.156 ученика од првог до деветог разреда. Интересантно је напоменути да у Бањој Луци, три године постоји и успјешно ради и прва приватна школа у области основног образовања. То је Прва балетска школа, коју је похађало више од 80 ученика.
Настава у основним школама у школској 2018/19. години одвијала се у складу са Календаром рада за поменуту школску годину, који је донијело Министарство просвјете и културе РС.

Средње образовање

На подручју града средње образовање, како опште тако и стручно, се одвија у 17 средњих школа, и то у 13 јавних и четири приватне. У школској 2018/2019. години школује се укупно 9.521 средњошколаца. Међу њима је 2.200 ученика, који су са других општина, а школују се у средњим школама града Бања Лука.

Високо образовање

Бања Лука је универзитетски град. У граду на Врбасу студенти из свих крајева РС, БиХ и шире имају могућност да високошколско образовање стичу на Јавном универзитету Бања Лука, који у свом саставу има 17 факултета и 64 студијских програма. На Јавном универзитету се школује 11.509 студената. Универзитет у свом саставу има и три, за развој науке веома значајне јединице, а то су: Универтитетски рачунарски центар, Универзитетски предузетнички центар и Институт за генетичке ресурсе. На факултетима постоје и веома су активне студентске организације, као и Студентски парламент. Високошколско образовање стиче се и на универзитетима у приватном сектору. Таквих је у Бањој Луци четири и три приватне високе школе. Укупно у јавном и приватном сектору у области високог образовања, школује се око 25.000 студената.

Град подржава многе пројекте који се проводе у свим областима образовања, а сваке године традиционално, у вријеме Светосавља, Градоначелник додјељује награде најбољим ученицима основних и средњих школа за одличан успјех и примјерно валадање, те освојена значајна мјеста на општинским и регионалним такмичењима.