Градски менаџер

Бојан Кресојевић

Надлежност Градског менаџера:

Градски менаџер дјелује у оквиру Градске управе, гдје ефикасне активности утичу на свакодневни живот људи у заједници, фокусиран на практичне, свакодневне обавезе вођења града и дугорочне програме који користе грађанима.

  • Координација између одјељења Градске управе с циљем реализације планова и пројеката;
  • Вођење и надзор реализације инфраструктурних пројеката;
  • Одговорност  за привредни и економски развој у складу са добробитима и интересима града;
  • Активно учешће у креирању буџета града и управљање истим;
  • Сарадња са научним и стручним институцијама, државним и другим органима и организацијама, привредним субјектима и потенцијалнихм инвеститора у циљу рјешавања важних питања из области рада Градске управе;
  • Израда студија и економских анализа, као и других битних информација;
  • Одржавање састанака са грађанима, приватним групама и другим члановима заједнице;
  • Надгледање градских пројеката и делегирање одговорности начелницима одјељења и градским службеницима који су најпогоднији за конкретне пројекте и послове.