Obrazovanje

Home / Građani / Obrazovanje

U oblasti obrazovanja, lokalna vlast ima zakonom propisanu obavezu da obezbjeđuje uslove za boravak djece u predškolskim ustanovama. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje su u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Obaveza Grada Banja Luka je da obezbijedi dio sredstava za investiciono-tekuće održavanje, u skladu sa mogućnostima, materijalne troškove škole, za takmičenje učenika na opštinskom nivou, kao i troškove učešća učenika sa područja opštine na regionalnom takmičenju.

Predškolsko obrazovanje

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje odvija se u Javnoj ustanovi Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Ustanova u svom sastavu ima 31 vrtić u kojima je smješteno 2.576 djece uzrasta od jedne do šest godina. Djeca su raspoređena u jasličke i vrtićke grupe.

U gradu takođe rade i privatne predškolske ustanove, registrovane kao vrtići ili klubovi za djecu. Na području grada nalaze se 32 privatne predškolske ustanove koje imaju rješenje o odobrenju obavljanja djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i upisane su u Registar predškolskih ustanova, koji vodi Ministarstvo.

Od aprila 2022.godine, Grad Banja Luka, u okviru projekta „0 djece na listama čekanja za vrtić“, sufinansira troškove usluge boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama, u iznosu do 60.00 KM.

Svi vrtići u javnom i privatnom sektoru rade u skladu sa Programom za predškolsko vaspitanje i obrazovanje koji donosi Ministarstvo prosvjete i kulture.

Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje se odvija u 29 centralnih i 26 područnih škola (dva Centra: „Zaštiti me“ i Centru za obrazovanje i rehabilitaciju slušanja i govora) i u dvije privatne škole, Prva baletska škola i OŠ „Nikola Tesla“. U školskoj 2022/2023. godini u osnovnim školama se školuje se 16.854 učenika od prvog do devetog razreda. Nastava u osnovnim školama u školskoj 2022/23. godini odvija se u skladu sa Kalendarom rada za pomenutu školsku godinu, koji je donijelo Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

Srednje obrazovanje

Na području grada srednje obrazovanje, kako opšte tako i stručno, se odvija u 17 srednjih škola, i to u 13 javnih i četiri privatne. U školskoj 2022/2023. godini školuje se ukupno 9.015 srednjoškolaca. Među njima je 1.952 učenika, koji su sa drugih opština, a školuju se u srednjim školama grada Banja Luka.

Visoko obrazovanje

Banja Luka je univerzitetski grad. U gradu na Vrbasu studenti iz svih krajeva RS, BiH i šire imaju mogućnost da visokoškolsko obrazovanje stiču na Javnom univerzitetu Banja Luka, koji u svom sastavu ima 17 fakulteta i 93 studijskih programa. Na Javnom univerzitetu se školuje 13.141 studenata. Univerzitet u svom sastavu ima i tri, za razvoj nauke veoma značajne jedinice, a to su: Univertitetski računarski centar, Univerzitetski preduzetnički centar i Institut za genetičke resurse. Na fakultetima postoje i veoma su aktivne studentske organizacije, kao i Studentski parlament. Visokoškolsko obrazovanje stiče se i na univerzitetima u privatnom sektoru. Takvih je u Banjoj Luci četiri i tri privatne visoke škole. Ukupno u javnom i privatnom sektoru u oblasti visokog obrazovanja, školuje se oko 22.000 studenata.

Trenutno na Univerzitetu studira oko 13.000 studenata iz svih krajeva Republike Srpske, ali i iz inostranstva. Univerzitet u svom sastavu ima i tri, za razvoj nauke veoma značajne jedinice, a to su: Univerzitetski računarski centar, Univerzitetski preduzetnički centar i Institut za genetičke resurse. Na fakultetima postoje i veoma su aktivne studentske organizacije, kao i Studentski parlament.

Grad podržava mnoge projekte koji se provode u svim oblastima obrazovanja, a svake godine tradicionalno, u vrijeme Svetosavlja, Gradonačelnik dodjeljuje nagrade najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola za odličan uspjeh i primjerno valadanje, te osvojena značajna mjesta na opštinskim i regionalnim takmičenjima.