Канцеларија за грађане

Home / Канцеларија за грађане

Канцеларија за грађане основана је са циљем побољшања и унапређења комуникације између грађана и Градоначелника, бржег и ефикаснијег рјешавања захтјева грађана упућених Градоначелнику, као и ради уочавања основних проблема са којима се грађани сусрећу како би се исти системски рјешавали у сарадњи са надлежним службама Града и другим органима.

У Канцеларији за грађане сваким радним даном од 8 до 16 часова врши се пријем грађана, анализирају захтјеви и други поднесци којима се грађани обраћају Градоначелнику, припремају и упућују писмени одговори, обезбјеђују неопходне информације о остваривању права грађана, с циљем да грађани лакше и брже остварују своја права, односно добију адекватан одговор на питања која се тичу остваривања права из надлежности органа Града.

Пријем грађана

Пријем грађана сваким радним даном, од 8 до 16 часова, у канцеларији број 22

Контакт

Шеф: Николина Рачић
Адреса: Градска управа Града Бања Лука, Трг српских јунака 1, 78000 Бања Лука
Канцеларија: број 22, приземље Градске управе
Радно вријеме: сваки радни дан од 08.00 до 16.00 часова
Контакт телефони: +387 51 244-444, локали 702 и 709 и 244-539
E-mail: gradjani@banjaluka.rs.ba

Сви суграђани који имају одређени проблем који желе да изнесу Градоначелнику, а чије је рјешавање у надлежности органа Града, могу то учинити путем Канцеларије за грађане непосредним контактом са службеницима Канцеларије, писменим путем, те путем електронске поште или телефоном. Цијенећи значај отворене и ефикасне двосмјерне комуникације са грађанима, службеници Канцеларије за грађане стоје на располагању за сва питања и захтјеве на које су спремни да одговоре у најкраћем могућем року, рјешавајући  проблеме кроз отворену и директну комуникацију, са циљем повећања међусобног повјерења и разумијевања.