Kancelarija za građane

Home / Kancelarija za građane

Kancelarija za građane osnovana je sa ciljem poboljšanja i unapređenja komunikacije između građana i Gradonačelnika, bržeg i efikasnijeg rješavanja zahtjeva građana upućenih Gradonačelniku, kao i radi uočavanja osnovnih problema sa kojima se građani susreću kako bi se isti sistemski rješavali u saradnji sa nadležnim službama Grada i drugim organima.

U Kancelariji za građane svakim radnim danom od 8 do 16 časova vrši se prijem građana, analiziraju zahtjevi i drugi podnesci kojima se građani obraćaju Gradonačelniku, pripremaju i upućuju pismeni odgovori, obezbjeđuju neophodne informacije o ostvarivanju prava građana, s ciljem da građani lakše i brže ostvaruju svoja prava, odnosno dobiju adekvatan odgovor na pitanja koja se tiču ostvarivanja prava iz nadležnosti organa Grada.

Prijem građana

Prijem građana svakim radnim danom, od 8 do 16 časova, u kancelariji broj 22

Kontakt

Šef: Nikolina Račić
Adresa: Gradska uprava Grada Banja Luka, Trg srpskih junaka 1, 78000 Banja Luka
Kancelarija: broj 22, prizemlje Gradske uprave
Radno vrijeme: svaki radni dan od 08.00 do 16.00 časova
Kontakt telefoni: +387 51 244-444, lokali 702 i 709 i 244-539
E-mail: gradjani@banjaluka.rs.ba

Svi sugrađani koji imaju određeni problem koji žele da iznesu Gradonačelniku, a čije je rješavanje u nadležnosti organa Grada, mogu to učiniti putem Kancelarije za građane neposrednim kontaktom sa službenicima Kancelarije, pismenim putem, te putem elektronske pošte ili telefonom. Cijeneći značaj otvorene i efikasne dvosmjerne komunikacije sa građanima, službenici Kancelarije za građane stoje na raspolaganju za sva pitanja i zahtjeve na koje su spremni da odgovore u najkraćem mogućem roku, rješavajući  probleme kroz otvorenu i direktnu komunikaciju, sa ciljem povećanja međusobnog povjerenja i razumijevanja.