Дом омладине

Home / Грађани / Дом омладине

Дом омладине је градски простор који користе омладинске организације и удружења.

У Дому, површине од око 1.300 м2 проводе се активности на три хола од чега хол 1 има израђен галеријски зид погодан за све врсте изложби, хол 2 је прихватљив за разне облике активности због своје комуникације са свим дијеловима објекта као и хол 3 који у својој конфигурацији има и малу бину погодну за разне облике индивидуалног изражавања.

Затворене просторије сачињавају салу амфитеатра опремљену са 145 сједишта и бином величине око 30м2 и бекстејџ простором величине од око 80м2, интернет салу и стакленац са лако покретљивим намјештајем који се обликује по потреби задане активности, капацитета од око 30 учесника.

Оваква мултифункционалност простора Дома омладине, погодује за провођење цијеле лепезе активности као што су: фестивали, изложбе, сајмови, конференције, јавне трибине, пројекције филмова, позоришне представе, разне промоције, спортско-рекреативне активности и слично.“

Простор Домa омладине је током 2021. године у потпуности преуређен и стављен у функцију младих људи.

Сви који желе да реализују своје редовне или периодичне активности у Дому омладине, а имају право на кориштење простора по основу регистрације, требају само да упуте захтјев Одјељењу за друштвене дјелатности (самосталном стручном сараднику-управнику Дома омладине) у писаној форми или на обрасцу који је доступан на овом сајту. За регистроване омладинске организације, најава редовних активности током наредног мјесеца могућа је и електронским путем.

Актуелности пратите на Фејсбук страници Дома омладине: https://www.facebook.com/Domomladinebl/ и https://www.instagram.com/dom_omladine_banjaluka/

Контакт-управник

Контакти

Жељко Обрадовић, самостални стручни сарадник – управник Дома омладине
Адреса: ул. Ђуре Даничића број 1, 78000 Бања Лука
Тел: 051/215-315
E-mail: zeljko.obradovic@banjaluka.rs.ba

Марија Бабић, самостални стручни сарадник за програмске активности у Дому омладине
Адреса: ул. Ђуре Даничића број 1, 78000 Бања Лука
Тел: 051/215-315
E-mail: marija.babic@banjaluka.rs.ba

Распоред просторија у Дому омладине

–  Тлоцрт објекта

Погледај

Образац за резервацију простора

Сачувај