МАЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

У ПРОСТОРУ

О нама

Пројекат Мале интервнције у простору одобрен је од  стране Скупштине града и саставни је дио  Стратегије развоја града Бања Лука 2018-2027. Конципиран је у три фазе: прва: Кандидовање – истраживачка и селективна (прихватање пројектног приједлога и уврштавање у Стратегију развоја града), друга: израда студије МИП-БЛ и трећа: имплементација малих интервенција, у наредних пет и више година. Пројектни тим за Мале интервенције оформљен је у јануару 2019. године, а састоји се од 11 независних стручњака из области грађења.

Издвојени пројекти

Контакт

Адреса: Трг српских владара 1, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ
Телефони: +387 51 244-444
E-mail: maleintervencije@banjaluka.rs.ba