SMALLSCALE+ПАРК

Home / SMALLSCALE+ПАРК
SMALLSCALE+ПАРК

// ОПИС ПРОЈЕКТА
Наведени пројекат представља прву фазу реализације просторне структуре на зеленом платоу испред Универзитетског кампуса, гдје се у другој фази следеће године, у склопу пројекта Малих интервенција у простору, уз удружено дјеловање Града и Универзитета, планира формирање Универзитетског парка и оживљавање обала ријеке Врбас.  Пројекат „small scale 2“ структуре је замишљен и инициран од стране Истраживачког центра за простор, а реализује се у оквиру пројекта Мале интервенције у простору, као један од пројеката кандидован од стране невладиног сектора.

Мала структура, која треба да иницира боравак студента и грађана на тренутно напуштеном мјесту, изводи се по принципу урбане акупунктуре. Одабрана интервенција активира шире просторно окружење и генерише нове активности и стимулише студенте нанове правце кретања и боравка у отвореном простору. Пројекат као изазов поставља стварни просторни експеримент који иницира уклапање у контекст, задовољава потребе различитих врста корисника, генерише нове садржаје и активности и подстиче даљи развоја како предметног подручја тако и низа других малих достигнућа у неким другим просторима.

Пројекат„small scale 2“ настао је 2018. годинекао резултат међународне радионице студената Архитектонско-грађевинско-геодетског факултетаУниверзитета у Бањој Луци,Архитектонског факултета Универзитета у Сарајеву и Норвешкогуниверзитета за науку и технологију. Пројекат се имплементира кроз здружену студентску радионицу два архитектонска факултета и то Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Сарајеву. Планирана интервенција је привременог карактера и представљала дио партерног уређења посматраног локалитета.

Ментори међународне радионице су: др Игор Кувач, Радован Вукомановић, Слободан Пеулић, др Исидора Каран, Уна Умићевић (Истраживачки центар за простор и Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци), др Младен Буразор, Емина Алић, (Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву), др Маркус Шваји и дрЕлен Ага Килдал (Норвешки универзитет за науку и технологију).

// ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ
15000 КМ

// РЕАЛИЗАЦИЈА
Студентска радионица 22. до 28. септембар 2019. године

Пројекат рализују: Тим пројекта Мале интервенције у простору, „Small scale“ тим Истраживачког центра за простор, Град Бања Лука, студенти Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и студенти Архитектонског факултета Универзитета у Сарајеву.

Још пројеката