MALE INTERVENCIJE

U PROSTORU

O nama

Projekat Male intervncije u prostoru odobren je od  strane Skupštine grada i sastavni je dio  Strategije razvoja grada Banja Luka 2018-2027. Koncipiran je u tri faze: prva: Kandidovanje – istraživačka i selektivna (prihvatanje projektnog prijedloga i uvrštavanje u Strategiju razvoja grada), druga: izrada studije MIP-BL i treća: implementacija malih intervencija, u narednih pet i više godina. Projektni tim za Male intervencije oformljen je u januaru 2019. godine, a sastoji se od 11 nezavisnih stručnjaka iz oblasti građenja.

Izdvojeni projekti

Kontakt

Adresa: Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Telefoni: +387 51 244-444
E-mail: maleintervencije@banjaluka.rs.ba