Strategija razvoja Grada

Home / Gradska uprava / Strategija razvoja Grada

VIZIJA

Banja Luka – glavni grad, regionalni centar, moderan, evropski grad

Business-Friendly, Smart City, Green City – sredina sa povoljnim ambijentom za poslovanje, grad savremenih tehnologija i zelenila.

Grad sa perspektivom razvoja, grad aktivnih građana, ekonomski razvijen, infrastrukturno i komunalno povezan iznutra i izvana, sa bogatim kulturnim, sportskim i turističkim sadržajima, ugodan za život, sa zdravom i zaštićenom životnom sredinom.

Strategija razvoja

Pogledaj

Pregled projekata i mjera

Pogledaj

Odluka o usvajanju Strategije

Pogledaj

Odbor za praćenje provođenja Strategije

Pogledaj

Izjava o partnerstvu (Partnerska grupa)

Pogledaj

Izvještaj o realizaciji (2011. g.)

mart, 2011. godina

Pogledaj

Izvještaj o realizaciji (2013. g.)

januar, 2014. godina

Pogledaj

Izvještaj o realizaciji (2014. g.)

mart, 2015. godina

Pogledaj

Izvještaj o realizaciji (2015. g.)

mart, 2016. godina

Pogledaj

Izvještaj o realizaciji (2016. g.)

oktobar, 2017. godina

Pogledaj

Izvještaj o realizaciji (2017. g.)

april, 2018. godina

Pogledaj

Izvještaj o realizaciji (2018. g.)

jun 2019. godina

Pogledaj

Izvještaj o realizaciji (2019. g.)

jul 2020. godina

Pogledaj

Izvještaj o realizaciji (2019. g.)

Zaključak o usvajanju

Pogledaj

Akcioni plan projekata za 2020. godinu

jun 2020. godina

Pogledaj