RADNA TIJELA

Home / Skupština Grada / RADNA TIJELA

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje i razmatranje akata, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja, obrazuju se stalna i povremena radna tijela Skupštine. Stalna radna tijela Skupštine obrazuju se po odredbama Statuta Grada i ovog Poslovnika. Povremena radna tijela obrazuju se posebnom odlukom, kojom se određuje djelokrug rada, ovlašćenja i sastav radnog tijela, i rok u kojem radno tijelo treba da obavi poslove zbog kojih se obrazuje.

Radna tijela Skupštine imaju predsjednika, u pravilu, i zamjenika predsjednika i određen broj članova. Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama. Sastav radnog tijela odgovara stranačkoj zastupljenosti u Skupštini. Odbornik može biti član jednog ili više radnik tijela. Za članove pojedinih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela, s tim što njihov broj ne može bitiveći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela Skupštine. U slučaju iz prethodnog stava, predsjednik radnog tijela može biti samo odbornik.

Raspored održavanja sjednica radnih tijela

Radna tijela – 25. sjednica

Pogledaj

Učešće u radu radnih tijela

Akreditovani subjekti

Pogledaj

Komisije

Komisija za izbor i imenovanje, nagrade i priznanja

1) Dragoslav Topić, predsjednik, SNSD-a,
2) Srđan Amidžić, zamjenik predsjednika, SNSD-a,
3) Stanislav Palija, član, odbornik SNSD-a,
4) Milko Grmuša, član, odbornik PDP-a,
5) Jovo Savanović, član, odbornik PDP-a,
6) Milan Milaković, član, odbornik SPS-a,
7) Neven Stanić, član, odbornik US-a,
8) Đuro Čubrilović, član, odbornik DEMOS-a,
9) Nikola Vukčević, član, Odbornička grupa Socijalistička partija.

 

Komisija za propise, predstavke i provođenje Etičkog kodeksa Skupštine grada Banja Luka

1) Ljubo Ninković, predsjednik – Klub odbornika SNSD-a,
2) Smiljana Moravac Babić, zamjenik predsjednika – Klub odbornika PDP-a,
3) Stanislav Palija, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Dragoslav Topić, član – Klub odbornika SNSD-a,
5) Milko Grmuša, član – Klub odbornika PDP-a,
6) Neven Stanić, član – Klub odbornika Ujedinjena Srpska,
7) Saša Lazić, član – odbornik NF i BL zove,
8) Sanja Pavlović, spoljni član – predstavnik SNSD-a,
9) Marko Granula, spoljni član – predstavnik nezavisnog odbornika iz reda nacionalnih manjina.

Komisija za budžet i finansije

1) Dragan Milanović, predsjednik – Klub odbornika PDP-a,
2) Dragan Strika, zamjenik predsjednika – Klub odbornika SPS-a,
3) Nevena Todorović, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Srđan Amidžić, član – Klub odbornika SNSD-a,
5) Neven Stanić, član – Klub odbornika Ujedinjena Srpska,
6) Đuro Čubrilović, član – Odbornička grupa DEMOS-a,
7) Nikola Vukčević, član, Odbornička grupa Socijalistička partija.

Komisija za mjesne zajednice, nazive ulica i trgova

1) Dragan Banjac, predsjednik – Odbornička grupa Socijalistička partija,
2) Jovo Savanović, zamjenik predsjednika – Klub odbornika PDP-a,
3) Zoran Popović, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Mišo Kovačević, član – Klub odbornika SNSD-a,
5) Nenad Grbić, član – Klub odbornika SNSD-a,
6) Bojan Pećanac, član – Klub odbornika SNSD-a,
7) Darko Milošević, član – Klub odbornika SPS-a,
8) Željko Amidžić, član – Klub odbornika Ujedinjena Srpska,
9) Saša Lazić, član – odbornik NF i BL zove.

Komisija za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja

1) Zoran Popović, predsjednik – Klub odbornika SNSD-a,
2) Nemanja Kondić, zamjenik predsjednika – Klub odbornika NF i BL zove,
3) Bojan Pećanac, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Dragoslav Topić, član – Klub odbornika SNSD-a,
5) Smiljana Moravac Babić, član – Klub odbornika PDP-a,
6) Darko Milošević, član – Klub odbornika SPS-a,
7) Milenko Rosić, član – Klub odbornika Ujedinjena Srpska,
8) Slobodan Stanarević, član – Odbornička grupa DEMOS-a,
9) Dragan Banjac, član – Odbornička grupa Socijalistička partija.

Komisija za invalidsku i boračku zaštitu

1) Marinko Umičević, predsjednik – Klub odbornika SNSD-a,
2) Nikola Vukčević, član, Odbornička grupa Socijalistička partija,
3) Zoran Popović, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Krsto Golijanin, član – Klub odbornika PDP-a,
5) Saša Kondić, član – Klub odbornika SPS-a,
6) Aleksandar Petković, član – odbornik SDS-a,
7) Saša Čudić, član – nezavisni odbornik iz reda nacionalnih manjina,
8) Bojan Keleman, spoljni član – predstavnik Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banja Luka,
9) Goran Rogić, spoljni član – predstavnik Boračke organizacije Grada Banja Luka.

Komisija za privredu i razvoj

1) Dragan Strika, predsjednik – Klub odbornika SPS-a,
2) Marinko Umičević, zamjenik predsjednika – Klub odbornika SNSD-a,
3) Nenad Grbić, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Milko Grmuša, član – Klub odbornika PDP-a,
5) Dragan Milanović, član – Klub odbornika PDP-a,
6) Đuro Čubrilović, član – Odbornička grupa DEMOS-a,
7) Dragan Banjac, član – Odbornička grupa Socijalistička partija,
8) Saša Lukić, spoljni član – predstavnik SNSD-a,
9) Gordan Balaban, spoljni član – predstavnik Ujedinjene Srpske.

Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa

1) Slobodan Stanarević, predsjednik – Odbornička grupa DEMOS-a,
2) Nenad Grbić, zamjenik predsjednika – Klub odbornika SNSD-a,
3) Srđan Amidžić, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Dragoslav Topić, član – Klub odbornika SNSD-a,
5) Mišo Kovačević, član – Klub odbornika SNSD-a,
6) Saša Kondić, član – Klub odbornika SPS-a,
7) Aleksandar Petković, član – odbornik SDS-a,
8) Saša Čudić, član – nezavisni odbornik iz reda nacionalnih manjina.
9) Dijana Ješić, član – Klub odbornika NF i BL zove.

Odbor za zdravstvo, školstvo i socijalnu politiku

1) Snežana Kutlešić Stević, predsjednik – Klub odbornika SNSD-a,
2) Đuro Čubrilović, zamjenik predsjednika – Odbornička grupa DEMOS-a,
3) Nevena Todorović, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Ljubo Ninković, član – Klub odbornika SNSD-a,
5) Dijana Ješić, član – Klub odbornika NF i BL zove,
6) Krsto Golijanin, član – Klub odbornika PDP-a,
7) Darko Milošević, član – Klub odbornika SPS-a,
8) Srđan Borković, spoljni član – predstavnik Ujedinjene Srpske,
9) Milica Drobac Pavićević, spoljni član – predstavnik Narodnog pokreta Banjaluka zove.

Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju

1) Dijana Ješić, predsjednik – Klub odbornika NF i BL zove,
2) Ljubo Ninković, zamjenik predsjednika – Klub odbornika SNSD-a,
3) Snežana Kutlešić Stević, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Nemanja Kondić, član – Klub odbornika NF i BL zove,
5) Saša Kondić, član – Klub odbornika SPS-a,
6) Milenko Rosić, član – Klub odbornika Ujedinjena Srpska,
7) Đuro Čubrilović, član – Odbornička grupa DEMOS-a.

Odbor za saradnju sa vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, nacionalnim manjinama, drugim udruženjima građana i za ravnopravnost polova

1) Nemanja Kondić, predsjednik – Klub odbornika NF i BL zove,
2) Saša Čudić, zamjenik predsjednika – nezavisni odbornik iz reda nacionalnih manjina,
3) Nenad Grbić, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Dijana Ješić, član – Klub odbornika NF i BL zove,
5) Željko Amidžić, član – Klub odbornika Ujedinjena Srpska,
6) Aleksandar Petković, član – odbornik SDS-a,
7) Anja Ljubojević, spoljni član – predstavnik SNSD-a,
8) Pavle Knežević, spoljni član – predstavnik PDP-a,
9) Jelena Popović, spoljni član– predstavnik Socijalističke partije.

Savjet za mlade i sport

1) Dragan Banjac, predsjednik – Odbornička grupa Socijalistička partija,
2) Saša Lazić, zamjenik predsjednika – odbornik NF i BL zove,
3) Marinko Umičević, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Stanislav Palija, član – Klub odbornika SNSD-a,
5) Bojan Pećanac, član – Klub odbornika SNSD-a,
6) Krsto Golijanin, član – Klub odbornika PDP-a,
7) Saša Kondić, član – Klub odbornika SPS-a
8) Željko Amidžić, član – Klub odbornika Ujedinjena Srpska,
9) Đuro Čubrilović, član – Odbornička grupa DEMOS-a,
10) Nikola Novaković, spoljni član – predstavnik PDP-a,
11) Aco Romanić, spoljni član – predstavnik Savjeta omladinskih organizacija grada Banja Luka.

Savjet za kulturu

1) Neven Stanić, predsjednik – Klub odbornika Ujedinjena Srpska,
2) Snežana Kutlešić Stević, zamjenik predsjednika – Klub odbornika SNSD-a,
3) Marinko Umičević, član – Klub odbornika SNSD-a,
4) Nevena Todorović, član – Klub odbornika SNSD-a,
5) Mišo Kovačević, član – Klub odbornika SNSD-a,
6) Jovo Savanović, član – Klub odbornika PDP-a,
7) Smiljana Moravac Babić, član – Klub odbornika PDP-a,
8) Helena Kerkez, spoljni član – predstavnik SPS-a,
9) Janko Vračar, spoljni član – predstavnik SDS-a.