Fakulteti

Home / Građani / Obrazovanje / Fakulteti

Univerzitet u Banjoj Luci osnovan je 7. novembra 1975. godine. Tada je u sastavu Univerziteta bilo pet fakulteta, i to: Elektrotehnički, Tehnološki, Mašinski, Pravni i Ekonomski, kao i tri više škole. Univerzitet danas ima 17 fakulteta, sa 93 studijska programa.

Trenutno na Univerzitetu studira oko 13.000 studenata iz svih krajeva Republike Srpske, ali i iz inostranstva. Univerzitet u svom sastavu ima i tri, za razvoj nauke veoma značajne jedinice, a to su: Univerzitetski računarski centar, Univerzitetski preduzetnički centar i Institut za genetičke resurse. Na fakultetima postoje i veoma su aktivne studentske organizacije, kao i Studentski parlament.

Visokoškolsko obrazovanje stiče se i na univerzitetima u privatnom sektoru. Takvih je u Banjoj Luci četiri i tri privatne visoke škole. Ukupno u javnom i privatnom sektoru u oblasti visokog obrazovanja, školuje se oko 22.000 studenata

Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Telefon: 051/321-171, 321-174
Faks: 051/315-694
Email: uni-bl@blic.net
Web: www.unibl.rs.sr

Studentski centar „Nikola Tesla“

Adresa: Majke Jugovića 1
Telefon: 051/312-948, 312-959
Faks: 051/435-371

Akademija umjetnosti

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Telefon: 051/316-292
Faks: 051/316-292
Email: info@aubl.org
Web: www.aubl.org

Prikaži na mapi

Ekonomski fakultet

Adresa: Majke Jugovića 4
Telefon: 051/430-010
Faks: 051/430-053
Email: kontakt@efbl.org
Web: www.efbl.org

Prikaži na mapi

Mašinski fakultet

Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71
Telefon: 051/462-400
Faks: 051/465-085
Email: masinski@urc.rs.ba
Web: www.masinskibl.rs.ba

Prikaži na mapi

Poljoprivredni fakultet

Adresa: Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Telefon: 051/312-390
Faks: 051/312-580
Email: agrofabl@blic.net
Web: www.agrofabl.org

Prikaži na mapi

Prirodno-matematički fakultet

Adresa: Mladena Stojanovića 2
Telefon: 051 31 91 42
Faks: 051 31 91 42
Email: sekretarica@pmfbl.org
Web: www.pmfbl.org

Prikaži na mapi

Fakultet političkih nauka

Adresa: Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
Telefon: 051/323-630
Faks: 051/323-630
Email: info@fpn.unibl.org
Web: www.fpnbl.org

Prikaži na mapi

Filološki fakultet

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
Telefon: 051/340-120
Faks: 051/340-145
Email:  info@flf.unibl.org
Web: www.filoloski.rs.ba

Prikaži na mapi

Rudarski fakultet

Adresa: Save Kovačevića bb, Prijedor
Telefon: 052/241-660
Faks: 052/241-660
Email: info@rf.unibl.org
Web: www.rf.unibl.org

Prikaži na mapi

Fakultet bezbjednosnih nauka

Adresa: Save Kovačevića bb, Prijedor
Telefon: 051/333-603
Faks: 051/333-603
Email: info@fbn.unibl.org
Web: www.fbn.unibl.org

Prikaži na mapi

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77
Telefon: 051/462-543
Faks:  051/462-543
Email: info@agfbl.org
Web: www.aggf.unibl.org

Prikaži na mapi

Elektrotehnički fakultet

Adresa: Patre 5
Telefon: 051/221-820
Faks: 051/211-408
Email: office@etfbl.net
Web: www.etfbl.net

Prikaži na mapi

Medicinski fakultet

Adresa: Save Mrkalja 14
Telefon: 051/234-100
Faks: 051/215-454
Email: medicinskifakultetbl@yahoo.com
Web: www.mf-bl.rs.ba

Prikaži na mapi

Pravni fakultet

Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77
Telefon: 051/339-000
Faks: 051/460-602
Email: dekanat@pravobl.com 
Web: www.pravobl.com

Prikaži na mapi

Tehnološki fakultet

Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73
Telefon: 051/465-032
Faks: 051/465-032
Email: tf_sekretarijat@urc.rs.ba
Web: tfbl.org

Prikaži na mapi

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Adresa: Univerzitetski grad Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Telefon: 051/312-280
Faks: 051/312-280
Email: ffvis@blic.net
Web: www.ffvis.org

Prikaži na mapi

Filozofski fakultet

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovića 75a
Telefon: 051/322-780
Faks: 051/325-811
Email: info@ff.unibl.org
Web: www.ff.unibl.org

Prikaži na mapi

Šumarski fakultet

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovića 75a
Telefon: 051/460-550
Faks: 051/460-550
Email: sum_fak@blic.net
Web: www.sfbl.org

Prikaži na mapi