Povoljno poslovno okruženje

Home / Povoljno poslovno okruženje

Povoljno poslovno okruženje

Povoljno poslovno okruženje

Grad Banja Luka od 2015. godine ima međunarodni sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju (BFC SEE). Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentosti lokalnih samouprava, koji se provodi u Republici Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Ovaj program namijenjen je gradovima i opštinama, koji imaju odgovorajuće kapacitete, strateški su opredjeljene da unaprijede privredni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije. Sertifikacija  gradova i opština podrazumijeva ispunjavanje, veoma zahtjevnih, 10 kriterijuma i više od 60 podkriterijuma za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima. Ispunjavanje ovih zahtjeva je još jedan od izazova sa kojima se jedinice lokalne samouprave susreću na polju unapređenja rada i povećanja konkurentnosti.

Grad Banja Luka je u 2019. godini uspješno prošao proces BFC SEE resertifikacije i potvrdio status grada sa povoljnim poslovnim okruženjem. U skladu sa verifikacionim izvještajem, Grad Banja Luka prošao je proces sertifikacije prema novom izdanju BFC standarda i ostvario ukupnu ocjenu ispunjenosti zadatih kriterijuma u iznosu od 94 odsto od maksimalnih 100 poena.

Kriterijumi povoljnog poslovnog okruženja u  BFC SEE

Kvalitet lokalnog poslovnog okruženja ocjenjuje se po novoj III Ediciji BFC standarda na osnovu 67 podkriterijuma sertifikacije koji su grupisani u 10 kriterijuma:

  • Strategija lokalnog razvoja
  • Organizaciona jedinica zadužena za lokalni ekonomski razvoj (KLER)
  • Saradnja javnog i privatnog sektora
  • Sistem usluga za dobijanje dozvole za gradnju
  • Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investivija
  • Aktivnosti za promociju ulaganja i kvaliteta poslovnog ambijenta u gradu/opštini
  • Predvidivost troškova poslovanja i odgovorno upravljanje finansijama
  • Praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama
  • Grad/opština pruža podršku razvoju preduzetništva
  • Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge.

Prednosti programa BFC SEE

BFC SEE pečat kvaliteta u kratkom roku postao je široko priznat pokazatelj efikasne lokalne administracije i povoljne investicione klime u jugoistočnoj Evropi. Program obezbjeđuje stabilno i unaprijed poznato poslovno okruženje koje pruža garanciju investitorima da će sve sertifikovani gradovi/opštine privredi pružiti isti nivo usluga.
Ovaj program pokrenuo je NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj) iz Republike Srbije u saradnji sa USAID-om (Američka agencija za međunarodni razvoj) 2007. godine.

Leave a Reply