Gradska razvojna agencija

Gradska razvojna agencija zamišljena je kao generator ubrzanog i uspješnog razvoja preduzetništva, s ciljem da se, pomoću kanala usluga i resursa za podršku poslovanju i kroz unapređenje profila ukupnog poslovnog okruženja, da doprinos kvalitetnom razvoju malog i srednjeg preduzetništva, a samim tim i ekonomskom razvoju grada.

U skladu sa opredjeljenjem i formulisanim ciljevima, Gradska razvojna agencija, u saradnji sa nadležnim odjeljenjima Gradske uprave Grada Banja Luka, sve aktivnosti i raspoložive potencijale usmjerava na podsticanje i razvoj malih i srednjih preduzeća kroz pružanje što efikasnijih usluga za podršku biznisu, a krajnji cilj je promovisanje preduzetništva, samozapošljavanja i preduzetničke kulture.