Statut Grada

Home / Skupština Grada / Statut Grada

Na osnovu čl. 39, 59. i 168. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), Skupština grada Banja Luka je, na 22. sjednici,  održanoj 24.4. i 25.4.2018. godine, donijela Statut Grada Banja Luka.

STATUT GRADA BANJA LUKA

Pogledaj