Stipendije

Home / Građani / Obrazovanje / Stipendije

Rezultati konkursa za školsku 2018/2019. godinu

Pogledajte rang listu za učenike

Grad dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama. Stipendije se dodjeljuju na osnovu konkursa, koji za učenike bude raspisan početkom septembra, a za studente polovinom oktobra.

Postoje tri vrste stipendija: stipendije prema socijalnom statusu, stipendije za deficitarna zanimanja i stipendije za uspjeh u školi, odnosno studiju.
Studenti koji konkurišu za stipendiju za uspjeh na studiju, mogu da ostvare pravo na istu samo ukoliko se ne školuju za zanimanje koje je utvrđeno kao suficitarno za tu školsku godinu.
Potrebna sredstava za stipendiranje učenika i studenata, visinu stipendija, deficitarna i suficitarna zanimanja, utvrđuje Skupšina Grada Banja Luka Odlukom, najkasije do 30.06. tekuće godine, za narednu školsku godinu.
Tako je za školsku/akademsku 2018/2019. godinu – utvrđen iznos sredstava za stipendiranje u visini do 1.600.000 KM za stipendiranje učenika srednjih škola i redovnih studenata prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama. Pojedinačni iznosi stipendija ostali su nepromijenjeni, i iznose 80 KM za učenike i 130 KM za studente po osnovu socijalnog statusa i uspjeha u školi odnosno studiju, a za deficitarna zanimanja utvrđeni su iznosi od 160 KM za učenike i 250 KM za studente.

Ovom Odlukom definisana su i deficitarna zanimanja za učenike srednjih škola, a to su:

  • Mašinstvo i obrada metala – Varilac,
  •  Geodezija i građevinarstvo – Kamenorezac i
  • Tekstilstvo i kožarstvo – Tehničar modelar obuće.

Deficitarna zanimanja/struke koji se stiču u prvom ciklusu studiranja na visokoškolskim ustanovama su:

  • Matematika i informatika, nastavni smjer – Diplomirani profesor matematike i informatike – 240 ECTS;
  • Fizika , nastavni smjer – Diplomirani profesor fizike – 240 ECTS i
  • Elektronika i telekominikacije – Diplomirani inženjer elektronike – 240 ECTS.

Učenici srednjih škola i studenti prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama, koji su u školskoj 2017/2018. godini ostvarili pravo na stipendiju za deficitarna zanimanja/struke, a koja u školskoj 2018/2019. godini nisu definisana kao deficitarna, imaju pravo na stipendiju do završetka obrazovanja u tim strukama, ukoliko ispunjavaju predviđene uslove.

Utvrđena su i suficitarna zanimanja koja se stiču u prvom ciklusu studiranja. To su sljedeća zanimanja, odnosno struke: diplomirani ekonomista (svi smjerovi); diplomirani ekonomista menadžer (svi smjerovi); diplomirani menadžer (svi smjerovi); diplomirani pravnik (svi smjerovi); diplomirani profesor razredne nastave; diplomirani psiholog; diplomirani pedagog;  diplomirani geograf; diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti; diplomirani novinar; diplomirani profesor fizičkog vaspitanja; diplomirani trener (svi smjerovi); diplomirani inženjer poljoprivrede (svi smjerovi);  diplomirani sanitarni inženjer;  diplomirani politikolog; diplomirani profesor geografije; diplomirani profesor ekologije; diplomirani ekolog i diplomirani vaspitač predškolske djece.

Inače, Grad u školskoj 2017/2018. godini stipendira 1.194 učenika i 318 studenta.