Stipendije

Home / Građani / Obrazovanje / Stipendije

Grad dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama. Stipendije se dodjeljuju na osnovu konkursa, koji za učenike bude raspisan početkom septembra, a za studente polovinom oktobra.

Postoje tri vrste stipendija: stipendije prema socijalnom statusu, stipendije za deficitarna zanimanja i stipendije za uspjeh u školi, odnosno studiju.
Studenti koji konkurišu za stipendiju za uspjeh na studiju, mogu da ostvare pravo na istu samo ukoliko se ne školuju za zanimanje koje je utvrđeno kao suficitarno za tu akademsku godinu.
Potrebna sredstava za stipendiranje učenika i studenata, visinu stipendija, deficitarna i suficitarna zanimanja, utvrđuje Skupšina grada Banje Luke Odlukom, najkasnije do 30. juna tekuće godine, za narednu školsku godinu.

Tako je za školsku/akademsku 2022/2023. godinu – utvrđen iznos sredstava za stipendiranje u visini do 1.800.000 KM za stipendiranje učenika srednjih škola i redovnih studenata prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama. Pojedinačni iznosi stipendija iznose 100 KM za učenike i 150 KM za studente po osnovu socijalnog statusa i uspjeha u školi odnosno studiju, a za deficitarna zanimanja utvrđeni su iznosi od 170 KM za učenike i 260 KM za studente.

Istom odlukom određena su deficitarna zanimanja za školsku/akademsku 2022/2023. godinu. Deficitarna zanimanja/struke za učenike srednjih škola su: Geodezija i građevinarstvo – Kamenorezač-keramičar; Geodezija i građevinarstvo – Izvršilac radova na saobraćajnicama; Poljoprivreda i prerada hrane – Mesar i Ugostiteljstvo i turizam – Konobar.

Deficitarna zanimanja/struke koja se stiču u prvom ciklusu studiranja na visokoškolskim ustanovama su: Elektroenergetika i automatika – Diplomirani inženjer elektrotehnike – 240 ECTS – Elektroenergetika i automatika; Fizika, nastavni smjer – Diplomirani profesor fizike – 240 ECTS i Matematika i informatika, nastavni smjer – Diplomirani profesor matematike i informatike – 240 ECTS.

Inače, Grad u školskoj 2022/2023. godini stipendira 1.381 učenika i 308 studenta.