Форма рјешења о реалокацијама (фонд 02-05) за 2023. г.

ПРИЛОГ 1 - реалокација средстава у оквиру фонда 02 по захтјевима до 31.12. текуће године

Погледај

ПРИЛОГ 2 - реалокација средстава у оквиру фондa 02 до 31. јануара наредне године

Погледај

ПРИЛОГ 3 - реалокација средстава у оквиру фондова 03, 04 и 05 по захтјевима до 31.12. текуће године

Погледај

ПРИЛОГ 4 - реалокација средстава у оквиру фондова 03, 04 и 05 до 31. јануара наредне године

Погледај