Podsticaji

Home / Privreda / Podsticaji

Odluka o dodjeli subvencija za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje)

 

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za povećanje produktivnosti i podrška izvozu

 

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti u 2023. godini

 

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za razvoj turizma u 2023. godini

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija samostalnim preduzetnicima koji imaju do pet zaposlenih u 2023. godini

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu 2022.

 

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za pokretanje preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje) 2022.

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za razvoj receptivnog turizma 2022.

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti 2022.

 

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija ugostiteljima čiji je rad bio otežan usljed provođenja rekonstrukcije dijela Ulice Bana Milosavljevića 2022.

Pogledaj

Odluka o dodjeli podsticajnih sredstava za nabavku opreme za opremanje kabineta za praktičnu nastavu srednjih stručnih škola 2022.

Pogledaj

ODLUKA o dodjeli subvencije za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena

Izmjena Odluke

(od 09. marta 2022. godine)

 

Pogledaj

Odluka

(od 21. februara 2022. godine)

Pogledaj

Odluka

(od 04. januara 2022. godine)

Pogledaj

ODLUKA o dodjeli podsticajnih sredstava za nabavku opreme za opremanje kabineta za praktičnu nastavu srednjih stručnih škola

Odluka

(od 25. oktobra 2021. godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu

Odluka

(od 21. decembra 2021. godine)

Pogledaj

Izmjena Odluke

(od 03. novembra 2021. godine)

Pogledaj

Odluka

(od 12. oktobra 2021. godine)

Pogledaj

Odluke o dodjeli subvencija iznosa redovne kamate poslovnim subjektima

Saglasnost na Prijedlog liste o dodjeli subvencija iznosa redovne kamate poslovnim subjektima

(od 20. jula 2021.godine)

Pogledaj

Odluke o dodjeli subvencija subjektima pogođenim krizom izazvanom virusom korona

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 16. marta 2021.godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 04. decembra 2020.godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 08. oktobra 2020.godine)

Pogledaj

Saglasnost na Prijedlog liste o dodjeli subvencije iznosa redovne kamate poslovnim subjektima

(od 23. septembra 2020.godine)

Pogledaj

Lista aplikanata koji nisu ispunili uslove Javnog poziva

(od 23. septembra 2020.godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 10. septembra 2020.godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 4. septembra 2020.godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 18. avgusta 2020.godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 31. jula 2020.godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 13. jula 2020.godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 27. maja 2020.godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 11. maja 2020.godine)

Pogledaj

Rezultati javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja u 2019. godini

Odluka o dodjeli podsticaja

Pogledaj

Lista kandidata koji nisu ostvarili pravo na podsticaje

Pogledaj

Subvencije poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka u 2022. godini

Program dodjele subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu predstavlja jednu od mjera podrške  stvaranju pozitivne poslovne klime na teritoriji grada Banja Luka.

Programom dodjele subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 20/22) predviđeno je 5 vrsta subvencija i to:

  • Subvencija za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje),
  • Subvencije za povećanje produktivnosti i podršku izvozu,
  • Subvencije za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti,
  • Subvencije ugostiteljima čiji rad će biti otežan usljed provođenja rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavljevića,
  • Subvencije za razvoj receptivnog turizma.

Realizovano u 2022. godini:

 

R.br.

Vrsta subvencije  

Broj korisnika

 

Odobrena sredstva

 

1. Subvencije za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje) 107 880.200,00 KM
2. Subvencije za povećanje produktivnosti i podršku izvozu 24 500.155,00 KM
3. Subvencije očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti 10 15.000,00 KM
4. Subvencije ugostiteljima čiji rad će biti otežan usljed rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavljevića 7 146.977,77 KM
5. Subvencije za razvoj receptivnog turizma 3 do 60.000,00 KM
                                                                    

                                                                    UKUPNO:

 

 

 

1.542.392,77 KM

 

Subvencija srednjim stručnim školama sa područja Grada Banja Luka za 2022. godinu

Grad Banja Luka realizuje subvenciju srednjim stručnim školama u cilju osposobljavanja učenika i stvaranja kvalitetnih uslova za obavljanje učeničke prakse.

Na javni poziv konkurisalo je ukupno osam srednjih stručnih škola za realizaciju 9 projekata. Uslove za dodjelu subvencija ispunilo je šest škola i to:

Red. broj Naziv škole Projekat Odobrena sredstva u KM
1. JU Građevinska škola Banjaluka Od projekta do našeg prostora 24.347,00
2. JU Tehnička škola Nabavka opreme za praktičnu nastavu za zanimanja mehaničar mehatronike, hidraulike i pneumatike 16.416,00
3. JU Poljoprivredna škola Banjaluka Opremanje kabineta dodatnom opremom za izvođenje praktične nastave mesara i pekara 15.345,00
4. JU Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ Banjaluka Opremanje kabineta praktične nastave za oblast elektroenergetika 14.988,00
5. JU Politehnička škola Opremanje kabineta za praktičnu nastavu  u elektro struci u Politehničkoj školi Banja Luka 14.631,00
6. JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Rekonstrukcija šanka, ugradnja i montaža rashladnog sistema u kabinetu praktične nastave 14.273,00
Ukupno 100.000,00


Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacija projekata u oblasti poljoprivrede u 2022. godini

Visina planiranih sredstava u 2022. godini: 1.577.000 KM

Korisnici: Poljoprivredna gazdinstva (komercijalna i nekomercijalna) i privredna društva na teritoriji Grada Banja Luka

Očekivani efekti: Stvaranje preduslova za jačanje poljoprivrednog sektora, kao i tržišno orijentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

Realizacija u 2022. godini:

Na javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava, koji je objavljen 25.08.2022. godine i zatvoren 23.09.2022. godine, podnešeno je ukupno 738 zahtjeva.

Ukupan iznos realizovanih podsticajnih sredstava za 2022. godinu iznosio je 1.578.967,60 KM, za 703 odobrena zahtjeva.

Rekapitulacija distribucije sredstava za podršku u poljoprivredi

Podsticaji  u poljoprivredi za 2022. god. broj zahtjeva/ realizovani zahtjevi realizovana sredstva/KM
BILJNA PROIZVODNJA
Sjemenski povrtlarski paketi 151/151 28.930,00
Sufinansiranje u voćarstvu
Podizanje voćnjaka i nabavka opreme (protivgradne zaštite i dr opreme) 44.961,00 7.247,70
Nabavka sjemenskog materijala i mineralnog đubriva za ratarsku proizvodnju 233/233 190.722,90
Oprema za preradu biljnih proizvoda 45.180,00 55.025,50
Proizvodnja u zaštićenim prostorima
Plastenici, Saradnja sa MPŠiV-RCPD 45.241,00 14.961,00
Proizvodnja kornišona
Premije na proizvodnju kornišona 57/57 29.982,00
Protivgradna zaštita 0/0 0
Sertifikacija organske proizvodnje 0/0 0
 Ukupno 467/463 326.869,10
                                          ANIMALNA PROIZVODNJA
Objekti za uzgoj životinja 44.962,00 39.091,40
Nabavka opreme za proizvodnju i preradu u animalnoj proizvodnji 18/14 61.696,60
 Premije u animalnoj proizvodnji
    Otkupljene količine mlijeka      19/19 40.000,00
pčelinja društva    87/87 35.000,00
  Ukupno 129/122 175.788,00
PROIZVODNJA GLJIVA
Nabavka opreme i izgradnja objekata 1/1 7.456,80
POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
 krupna mehanizacija 71/57 955.416,60
sitna mehanizacija i priključci 51/41 104.881,90
   Ukupno 122/98 1.060.298,50
PLASMAN PROIZVODA – Krajiška kuća
Kontrola kvaliteta i deklarisanje proizvoda za ugovoreni plasman proizvoda u Krajiškoj kući 19/19 5.983,80
UKUPNO 738/703 1.578.967,60


Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2021. godini

Visina planiranih sredstava u 2021. godini:  250.000 KM

Korisnici: Poljoprivredna gazdinstva (komercijalna i nekomercijalna) i privredna društva  na teritoriji Grada Banja Luka

Očekivani efekti: Povećanje osposobljenih i uređenih poljoprivrednih zemljišta, povećanje plodnosti zemljišta i sprovedene protiverozivne mjere.

Realizacija u 2021. godini:

Ukupno raspoloživa sredstva za ove namjene utvrđena su u visini od 250.000,00 KM, a isplaćeno je 249.874,30 KM.

Odobrena su sredstva za 166 kandidata u ukupnom iznosu od 249.874,30 KM, i to:

Komercijalna gazdinstva           58 kandidata                      iznos        78.599,10 KM

Nekomercijalna gazdinstva     106 kandidata                      iznos      167.423,90 KM

Pravna lica                                   2 kandidata                      iznos          3.851,30 KM

Investicioni podsticaji u RS

Pogledaj